Skole og utdanning

Rindal skole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til på sentrumsplatået i Rindal.

Trygt og godt skolemiljø

Vi har barnehage, idretts-, fotball- og svømmehall på skoleområdet. Museet med skimuseum, lysløype og Tjønna-området er like ved. Skolen har et stort uteområde som er bra påkosta bl.a. med lekeapparat og ballbinge. Rett over vegen ligger brann- og ambulansestasjon, og det er kort veg til lege- og helsesenter. Alt ligger til rette for at vi skal ha et trygt og godt skoletilbud i et levende nærmiljø. 

 

Godt læringsmiljø

Skolen har kompetente ansatte som på best mulig vis skal ha komplementære ferdigheter, for å sikre elevene god læring og et godt læringsmiljø. Skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og det blir vektlagt at elevene skal få erfaring både fra næringslivet og entreprenørskapsarbeid. Mye av dette arbeidet organiseres gjennom «Tid til å leve-timer», Rindal skole sitt ekstra valgfagstilbud som har eksistert i flere år både på ungdomstrinn og barnetrinn.

Dette skoleåret har vi 213 elever, derav 63 i ungdomsskolen.
Rindal skole jobber kontinuerlig med forebygging og håndtering av mobbing. Vi legger til rette for gode relasjoner og et godt læringsmiljø i skole og sfo. 

Skolen arbeider bevisst i arbeidet med å utvikle leseferdigheter hos de yngste elevene. Vi har vært med på en regional satsing som het "Begynneropplæring - Tidlig innsats" ,med støtte fra NTNU, Skrive- og Matematikksenteret. 

 

Pedagogisk bruk av IKT

Pedagogisk bruk av IKT er viktig for oss, og de eldste elevene har PC og de yngste har hver sin iPad.
Vi legger til rette for at personalet har et godt pedagogisk og praktisk utgangspunkt, slik at digitalisering i skolen er med på å gi elevene et best mulig faglig tilbud og utbytte.

Rindal skole bruker digital meldebok gjennom Visma Flyt skole sin foresatt-app: Min skole-foresatt.
Der registrerer foresatte fravær og sender meldinger til lærer eller administrasjon.
Det er ikke alle muligheter som finnes i appen. Påmeldingsskjema for SFO, registrerte samtykke/skjema, div. dokumenter, søknad om permisjon, redigering av foresattes kontaktinformasjon og innstillinger må dere logge dere inn på nettportalen til Visma Flyt skole via ID-porten for å finne. 
 

SFO-leder Bente Beate948 44 043
Helsesykepleier - Trine905 07 922
Helsesykepleier - Berit 482 46 306
Miljøveileder - Hege452 65 445