Mobbeombud

 Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag.

Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.

Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 74 17 93 91 / 993 93 465
 
E-post: hanli@trondelagfylke.no

Facebook: Mobbeombudet i Trøndelag 
 
Messenger: //m.me/MobbeombudetTrondelag 

Snapchat: @Mobbeombudtrl  

Besøksadresse: Fylkets hus Trondheim - Erling Skakkes gate 14 - 7013 Trondheim

 

Lenke til film som viser hvordan det kan være for en som utsettes for mobbing

Les mer om mobbeombudet i Trøndelag (PDF, 144 kB)