Samarbeidsutvalg

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 2023/2024

2 elever

Marius Helgetun

Ida Walltin

Vara:

Kaspian Løset

 

 

Skole-miljøutvalg

(7 medl.)

 

Samarbeidsutvalg

(9 medlemmer)

2 foreldre

Agnethe Halgunset
Åse Børset

 

 

Marit Mogset

1 valgt politisk

Bettina Røen

 

Anne Løset

Rektor

Sussann Hestnes Krokstad

 

Mette Skjølsvold Aasen

Undervisningspersonale

Lars Bakken Røen

 

Dagrun Løset

Kristin Aasgård Langli  

1 andre tilsatte

Ingunn Løset