Samarbeidsutvalg

  • Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.

  • Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 2022/2023

2 elever

Milla Skjølsvold-Aasen

Hannah J. Sæthervik-Bakken

Vara:

Daniel Løset

Kaspian Løset

 

Skole-miljøutvalg

(7 medl.)

 

Samarbeidsutvalg

(9 medlemmer)

2 foreldre

Agnethe Halgunset
Åse Børset

 

Jon Landsem

Marit Mogset

1 valgt politisk

Geir Atle Kvendset

 

Inge Skjølsvold

Rektor

Mette Skjølsvold Aasen

 

Sondre L. Bjørnstad

Undervisningspersonale

Sigmund Ofstad

 

Dagrun Løset

Mari Romundstad

Mona Bolme Nonstad

 

1 andre tilsatte

 

Jørgen Holte