Foreldreråd/ FAU

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) 23/24

LederAgnethe Halgunset 
ahalgunset@gmail.com  
99504337  
NestlederÅse Børset
ase@itrollheimen.no
91701660 
SekretærOddveig Dimmen
oddveig.dimmen@rindal.kommune.no
41556345
KassererMarit Mogset
marit@el-watch.com

 

91821056

MedlemEva-Britt Skjølsvold evaskjolsvold@hotmail.com  95848943
MedlemMarius Heggem  
  padda36@hotmail.com
99324488

Vara

Lina Røen  
linaroen@online.no  
91701659 

Vara

Berit Bolme Reitan berit.bolme.reitan@gmail.com  46940329
VaraMarte Nervik Nergård
mtnervik@online.no 
91105172

 

Medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 23/24: 

Agnethe Halgunset (med vara Oddveig Dimmen) og Åse Børset (med vara Marit Mogset).