Foreldreråd/ FAU

  • På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

  • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

  • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) 20/21

Leder

Siv Anita Fosseide

sivaf80@outlook.com

20/22

91310806

Nestleder

Heidi Hagen

hagenheidi.hh@gmail.com

20/22

41215420

Sekretær

Fay Johansen Mossing

fay.johansen@gmail.com

19/21

48117005

Kasserer

Marit Mogset

marit@el-watch.com

 

91821056

Medlem

Ann Elin Øyen

ann.elin@me.com

19/21

95174992

Medlem

Jon Landsem

jonlandsem@hotmail.com

 

41556345

Vara

Svitlana T Børset

b_svitlana1906@hotmail.com

20/22

47863179

Vara

Ingunn Løset

inglos@hotmail.com

20/22

97655821

 

Medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 20/21: Siv Anita Fosseide

(med vara Fay Johansen Mossing) og Heidi Hagen (med vara Marit Mogset).