Kemnerfunksjonen til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen hadde. Skatteetaten har med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Oppgavene som er overføret til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.