Regelverk, ord og begreper

Kommunestyret i Rindal har avklart at det skal skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.
Eiendomsskatteloven §3, bokstav a
 

 

Alle eiendommene ble taksert i 2015, og skattesatsene er følgende:

  • Generell sats: 7,0 promille
  • Bolig og fritidseiendommer har redusert sats til 4 promille.
  • Det er ikke innført bunnfradrag.