Regelverk, ord og begreper

 

Kommunestyret i Rindal har avklart at det skal skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.
Eiendomsskatteloven §3, bokstav a

Alle eiendommene ble taksert i 2015, og skattesatsene er følgende:
Generell sats: 7,0 promille
Bolig og fritidseiendommer har redusert sats til 4,5 promille.

Det er ikke innført bunnfradrag.