Hva skal du bygge?

Et tiltak kan være unntatt søknadsplikt/meldepliktig, søknadspliktig uten ansvarsrett eller søknadspliktig med ansvarsrett?

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00