Hva skal du bygge?

Et tiltak kan være unntatt søknadsplikt/meldepliktig, søknadspliktig uten ansvarsrett eller søknadspliktig med ansvarsrett?

Kontaktinformasjon

Grethe Rostad
Rådgiver byggesak
E-post
Telefon 418 04 101
Mobil 418 04 101

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00