Tinglysing av skjøte og rettigheter

Skjøte og andre dokumenter som skal tinglyses sendes til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Søknad om konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet, sendes til Rindal kommune. 

Tinglysing av adkomstrett og andre rettigheter

For å tinglyse adkomstrett eller andre rettigheter på en annen eiendom enn din egen, benyttes skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom. 

Erklæring om rettighet i fast eiendom.

To utfylte eksemplarer sendes til: Kartverket Tinglysing, Postboks 600, 3507 Hønefoss.
Rettigheten blir da tinglyst, og blir dermed oppført som heftelse i grunnboka til avgivereiendommen.

Mer informasjon om tinglysing av rettigheter, finnes på Kartverket sine nettsider.

Skjøte og eierskifte

Skjøte benyttes for eierskifte på fast eiendom.

Skjema for skjøte.

To utfylte eksemplarer sendes til: Kartverket Tinglysing, Postboks 600, 3507 Hønefoss.

Konsesjon eller søknad om konsesjon må sendes til kommunen før innsending av skjøte. 

Dersom tinglyst eier er død, benyttes skjema for hjemmelserklæring.

Skjema for hjemmelserklæring.

Eiendommen overføres til alle arvinger i henhold til skifteattest. Skjøte kan deretter benyttes for å overføre andeler mellom tinglyste eiere.

Mer informasjon om skjøte og hjemmelserklæring finnes på Kartverket sine nettsider. 

Konsesjon

Erklæring om konsesjonsfrihet, eller søknad om konsesjon, leveres til kommunen før innsending av skjøte. (Dette er ikke nødvendig dersom eiendommen er bebygd og under 2 daa.)

Informasjon om konsesjon finnes på Kartverket sine nettsider: Konsesjon 

og på Landbruksdirektoratet sine nettsider: Ordninger for eiendom

Skjema for erklæring om konsesjonsfrihet: 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Skjema for søknad om konsesjon: 

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Mari Svanem
Rådgiver oppmåling
E-post
Bjarne Lund
Rådgiver landbruk
E-post