Plan, bygg og eiendom

Informasjon om utarbeidelse av planforslag, plan- og byggesaker i kommunene og utarbeidelse av byggesøknader

Vi hjelper deg med

  • Nødvendige søknadsskjemaer
  • Situasjonsplaner og kartutsnitt
  • Oppgaver over naboer
  • Informasjon om planlagte tiltak eventuelt berører andre off. instanser
  • Planbestemmelser
  • Veiledning i skjema, lover og regler
  • Gebyrer og avgifter
  • Råd og veiledning i bygge- og delingssaker
  • Tildeling 

Kontaktinformasjon

Heidi Reiten
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 995 55 691
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911