Plan, bygg og eiendom

Informasjon om utarbeidelse av planforslag, plan- og byggesaker i kommunene og utarbeidelse av byggesøknader.

Vi hjelper deg med

  • Nødvendige søknadsskjemaer
  • Situasjonsplaner og kartutsnitt
  • Oppgaver over naboer
  • Informasjon om planlagte tiltak eventuelt berører andre off. instanser
  • Planbestemmelser
  • Veiledning i skjema, lover og regler
  • Gebyrer og avgifter
  • Råd og veiledning i bygge- og delingssaker
  • Tildeling

Feil i matrikkelen?

Meld inn krav om retting og mangler på eiendommer

Meld inn krav om endring av bygningstype

Kontaktinformasjon

Heidi Reiten
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 55 56 91
Mari Svanem
Rådgiver oppmåling
E-post
Mobil 95 22 60 70
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 95 78 59 11