Eiendomsinformasjon

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Dette er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Matrikkelopplysninger om eiendommen finner du på SeEiendom.no

SeEiendom.no er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk. Les mer om SeEiendom.no

 

Feil i kart

Ønsker du å gi Kartverket en tilbakemelding eller melde feil om avvik i Kartverkets produkter Dette kan gjøres i «Rett i kartet»