Spørreundersøkelse om rekruttering i bedrifter i Rindal

Rindal kommune går nå ut til bedrifter i bygda for å kartlegge hvilke jobber som de nærmeste åra vil bli ledige ved at folk slutter eller går av med pensjon. Dette gjør vi etter råd fra ordføreren i Holtålen kommune. Der har de gjort noe tilsvarende, og omfanget viste seg å være betydelig. I tillegg vil vi gjerne danne oss et bilde av hvilken kompetanse bedriftene kommer til å trenge i åra framover, også uavhengig av at nåværende ansatte slutter.

Vi ønsker at bedriftene innen 10. august 2021 svarer på et sett med spørsmål nedenfor her.

Dette inngår i arbeidet med «Rindal inn i framtida - lokal utviklingsplan»

Kartlegging av framtidig behov for ansettelser og kompetanse i bedrifter i Rindal

Felt merket med * må fylles ut