Søke om tilskudd eller lån fra næringsfondet

Rindal kommune har et eget næringsfond - Rindal utviklingsfond (RUF)

Formålet med bruken av fondets midler er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende næringsliv, sikre bærekraftig utvikling og stimulere til tiltak som gjør Rindal til ei attraktiv bygd å leve og bo i. 

Du kan søke om følgende type støtte: 


 
1. Bedriftsutviklingstilskudd 

  • Tilskudd til (strategisk) planlegging, undersøkelse, markedsføring og til produktutvikling.
  • Tilskudd til opplæring og kompetansegivende utdanning.
  • Tilskudd til etablering av nytt firma eller til ny sidevirksomhet i eksisterende firma. 

2. Investeringstilskudd 

  • Tilskudd knyttet til ulike små investeringsprosjekt. 

3. Lån 

  • Lån knyttet til større investeringsprosjekt eller utbygginger. 

 

Søk om tilskudd og lån