Salg og servering

Søknad om salgsbevilling for alkohol innvilges av kommunestyret.

For å bli godkjent som bevillingshaver må en ha avlagt godkjent Kunnskapsprøve i Alkoholloven i forhold til både salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

I tråd med alkohollovens bestemmelser, skal Rindal kommune bidra til at salg og skjenking av alkohol foregår i kontrollerte og lovlige former.

Gjennom alkoholpolitikken skal kommunen regulere tilgangen til alkohol gjennom å regulere antall salgs- og skjenkebevillinger, og omfanget av alkoholskader skal reguleres gjennom begrenset tilgjengelighet av alkohol. Handels- og servicenæringens behov skal også ivaretas.

Alkoholloven

Retningslinjer RindalsTorget (PDF, 333 kB)

   

Kontaktinformasjon

Vigdis Trønsdal
Arkivleder
E-post
Mobil 416 45 082
Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal