Hytteundersøkelsen 2018

Bilde - illustrasjon: Rindalshytter/Mir

Den store hytteundersøkelsen i Rindal i februar 2018 viser at hytteeierne totalt sett er godt fornøyd med å ha hytte i bygda. De gir i snitt 4,9 av 6 mulige poeng.

- Svara gir både kommunen og næringslivet i bygda et godt grunnlag for å gi hyttefolket enda bedre opplevelser, sier ordfører Ola T Heggem. Kommunen vil med det første invitere lokale aktører til en gjennomgang av resultatene.

- Vi ser også for oss å invitere hyttefolket til en hyttekveld utpå våren, med informasjon, underholdning og matservering, varsler ordføreren. Han vil gjerne knytte tettere kontakt med hytteeiere som kanskje kan bidra til tilflytting og næringsutvikling i bygda.

Her er noen sentrale funn fra undersøkelsen:

 • 45% av hyttene bygd før 1980. Gjennomsnitt vekst 9 hytter pr. år siste 10 år.
 • Hytteeierne er totalt sett godt fornøyd med å ha hytte i Rindal (snitt 4,9 av 6 mulige).
 • Fred og ro, og fjell og naturlandskap er viktigst for bruken av hytta. Restaurant og servering, jakt, bredbånd og varehandel er minst viktig.
 • Hytteeierne er godt over middels fornøyd med tilbudet på byggevarer, dagligvarer og lokale håndverkere. Litt over middels fornøyd med kommunale avgifter, møbler og innredning, restaurant/uteliv og bredbånd.
 • Lokale kostnader/forbruk kr. 437,- pr. pers/døgn. Stor variasjon i svarene.
 • Lokale kostnader/forbruk pr. fritidsbolig kr. 56.766 pr. år, og totalt 37 mill. pr. år. for samtlige hytter (utenbygds eid).
 • Personer under 21 år mellom 51 – 70 år utgjør de største brukergruppene.
 • Gjennomsnitt antall bruksdøgn 43 dager i året. Stor variasjon.
 • 61% sier de bruker hytta gjennom hele året. Minst bruk i jula.
 • Sum bruk av hyttene tilsvarer 84.500 gjestedøgn eller 232 fastboende.
  Ringvirkninger forbruk: ca. 22 lokale årsverk/arbeidsplasser.
  + 10-12 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter). Totalt ca. 33 årsverk.
 • 25% eller 164 respondenter sier de vil bruke hytta mer i framtida.

De som svarte, kunne også gi egne kommentarer. Her er de viktigste:

 • Eiendomsskatten er for høy. Lite føres tilbake til hytteeierne.
 • Flere er kritisk til renovasjonsordninga og avgifta. Fulle kontainere og sjelden tømming.
 • Bedre/flere preparerte turløyper etterlyses.
 • Samarbeid mellom enkelte grunneiere etterlyses for bedre løypepreparering.
 • Mange er opptatt av ulovlig scootertrafikk. En ikke ønsket aktivitet.
 • Noen setter pris på rolige og hyggelige grunneiere og lokalbefolkning.

Med 37 mill. kroner i anslått årlig totalt lokalt forbruk fra utenbygds eide hytter utgjør hyttefolket en viktig del av kundegrunnlaget for mange lokale bedrifter. Mange sier at de vil øke bruken av hytta i framtida. 111 hytteeiere har kompetanse de kan eller vil benytte i Rindal, og 33 hytteeiere vurderer å bosette seg fast i bygda.

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 5. - 20. februar 2018. Samtlige 655 utenbygds eiere av fritidsbolig i Rindal ble invitert til å delta. 289 av dem svarte innen tidsfristen, og det er veldig bra. Antallet gir stor sikkerhet for at svara er representative. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Easyfact.

Mer fullstendige resultater finnes i presentasjonen her : Rapport Rindal (PPTX, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911