Servering

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).

Serveringsbevilling skal søkes i den kommunen du ønsker å drive servering.

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Pris for tjenesten:

For å holde prøven kan kommunen kreve et forskuddsgebyr på inntil kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Det må betales gebyr ved hver oppmelding. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner, så eksamensstedet kan ligge utenfor kandidatens kommune.


Brosjyrer, dokumenter o.l.: