Tilskudd og støtte

Kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger
Rindal kommune har en tilskuddsordning for grunnstøtte til drift av lag/foreninger som driver med fast aktivitet i kommunen. Dette tildeles en gang pr år og søknadsfrist for 2020 er 10. mai! Søknadsskjema ligger på kommunens side med elektroniske skjema på denne linken - velg skjema under Kultur. 

Kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre områder/anlegg for idrett og friluftsliv
Kommunen har en tilskuddsordning som er rettet mot etablering, utvikling og oppgradering av mindre områder for nærmiljøaktivitet(lekeplasser etc.) og idretts-/friluftsaktivitet. Søknadskjema ligger på kommunens side med elektroniske skjema på denne linken - velg skjema under Kultur. Søknadsfrist for 2020 er 10. mai!

Tilskudd til ungdomstiltak/-arrangement: Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud eller tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger. Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no  Mer informasjon på ungdomsrådets nettside.    

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal