Arrangement

For oversikt over kommende kulturarrangement vises det til vår nye nettside www.kulturboksen.no   

Kulturvøkku
Kulturvøkku er en årlig 10-dagers kulturmarkering første uka i juli med en rekke større og mindre kulturtilbud/-arrangement  i Rindal, hvor ulike lag/foreninger står ansvarlig for de fleste av tiltakene. Kulturkveld, kunstutstillinger, konserter, Torgdag, idretts- og frulftsarrangement og mye mer står på plakaten. Kulturkontoret er sekretariat for Kulturvøkku, med koordinering av program, felles markedsføring m.m. Mer om Kulturvøkku finner du på vår
facebookside og temaside på internett.

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal