Utenlandsreiser og karantene

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august.

Alle som kommer inn til landet, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer hit. Dette kalles også reisekarantene.

Alle som kommer inn til landet fra såkalte "røde områder", skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer hit. Dette kalles også reisekarantene.

EU/EØS-borgere nå kan reise til Norge å besøke ektefelle, samboer eller barn under 18 år. Barn under 18 år kan også besøke sine foreldre i Norge.


Videre åpnes det opp for at EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, som en fritidsbolig, kan besøke denne.

Dersom du er i reisekarantene, skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn dem du bor med til vanlig.

Les oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

 

Klikk for stort bilde