Til deg som skal vaksineres

Kommunen vil kontakte innbyggere i de aktuelle gruppene når det nærmer seg, men man må forberede seg på at det blir kort frist på innkalling til time.

Når det gjelder personer under 75 år, vil vi kun sende ut SMS om time. De som IKKE ønsker vaksine, må derfor ringe legekontoret og gi beskjed om dette nå. Dersom du ikke blir kalt inn i løpet av sommeren, tar du kontakt med legekontoret.

Du som bor i Rindal, men ikke har fastlege her, må selv ringe Rindal legekontor på 71 66 44 00 for å registrere deg, dersom du ønsker vaksine. 

Det er viktig at du møter til oppsatt time, eller gir beskjed, så raskt du vet om du ikke kan ta vaksinen den dagen. Vi vil da prøve å finne en annen dag til deg. Du skal ikke ta vaksine hvis du er forkjølet, har infeksjonssykdom eller feber over 38 grader. 

Det er estimert at alle ned til 45 år, og risikogrupper, får vaksine innen utgangen av juni 2021, men kommunene vet bare 1-2 uker fram i tid hvor mange vaksiner vi får. Derfor er det ikke mulig å se eksakt når det er din tur. Av samme grunn, blir det kort tid fra du får beskjed til timen for vaksinering vil finne sted.   

For deg som har fastlege i Rindal, og er i risikogruppe, har fastlegen din allerede gitt kommunen beskjed om dette. Dersom du har fastlege i en annen kommune, og er i risikogruppe, kan du ta kontakt med din fastlege og høre det er gitt beskjed til din bostedskommune.

Praktisk gjennomføring:

Vaksineringen foregår på Eldresenteret hver torsdag mellom kl 10 og 15.  Vi oppfordrer folk til å ha på lette klær, for eksempel t-skjorte under jakken.  

Dersom du bruker blodfortynnende som feks Eliquis, Pradaxa, Xarelto, skal du ikke ta tabletten på morgenen før vaksineringen, men den kan tas når du kommer hjem.

Dersom du bruker Marevan, kan du ta vaksinen, så lenge INR < 3,5 målt stabilt de siste 3-4 ukene.

SYSVAK og koronasertifikat på Helsenorge.no

Det blir automatisk registrert at du har fått vaksine i SYSVAK og på Helsenorge.no innen 1 døgn etter vaksinen er satt.

Bytte vaksinetime

For bytte av vaksinetime, ta kontakt med koronatelefonen på 90 64 87 81

Telefonen er betjent mandag og torsdag 11-12.

Alternativt kan du sende en henvendelse om bytte av time digitalt på www.besøkslegen.no 

Her må du opprette deg bruker først. 

For mer informasjon om koronavaksinen, gå inn på FHI sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/