Status vaksinering

Klikk for stort bildeDa har vi vaksinert de to første av kommunens helsepersonell. Dette er sykepleier ved laboratoriet på Rindal legekontor, Marit A Dønnem og fastlege og sykehjemslege Halina Irlina. Vaksinatør er sykepleier Maren Rønning.

Videre får 10 beboere ved Rindal helsetun vaksine i dag, torsdag 14. januar. Totalt har vi nå vaksinert 24 personer i kommunen.

Fra neste uke startes vaksinering i omsorgsboliger, da får vi 6 doser .

Vi har akkurat fått vite at vi får 5 hetteglass i uke 4. Hvis vi klarer å få ut 6 doser pr hetteglass, får vi satt 30 doser. Av disse skal 12 personer få dose nr 2. 

Dette betyr at vi kan vaksinere ytterligere 18 personer. Dette blir beboere i omsorgsbolig, samt utvalgte helsepersonell. 

Vi vet enda ikke hvor mange vaksiner vi får videre, men det virker som at volumet øker i februar, og dermed kan vi i februar og mars begynne å vaksinere eldre hjemmeboende >85 år.

Neste gruppe er eldre 74-84 år, videre er det personer 65-74 år – OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Ytterligere Informasjon vil komme på kommunens hjemmeside, Facebook, og Trollheimsporten. I tillegg er vi nå i gang med å kontakte de eldste på telefon med tanke på at de snart får tilbud om vaksinering.

Denne siden vil oppdateres kontinuerlig.

Minner om FHI sine sider med god informasjon om vaksinasjonsprogrammet mm.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde