Oppdatering Koronavaksinering

I uke 22 har vi satt 210 vaksinedoser. Dette er det største antallet vaksiner satt på en dag i Rindal, og utgjør så mye som godt og vel 10% av innbyggerne.

Totalt har vi nå satt 1330 doser i Rindal, fordelt på 764 1.doser og 566 som er ferdigvaksinerte.

Vi er nå ferdig med å vaksinere aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdommer, og fra uke 23 starter vi så smått med gruppe 8, som er friske < 65 år.

De neste ukene vil vi motta mindre mengde vaksinedoser, trolig vil det ligge på mellom 50-100 doser per uke fram til uke 29, da vil vi få opp mot 200 doser i uka. Etter våre estimater vil alle over 18 år være ferdig vaksinert i uke 31.

 

Foreløpig fremdriftsplan koronavaksinering per 280521:  

Etter skissering fra FHI, antar vi at vi fra uke 25 til uke 28 får ca 50 nye doser per uke, og fra uke 29 får vi ca 150-200 doser, noe som tilsier at vi blir ferdig med alle over 18 år i uke 31. Mer konkret vil dette si at gruppe 11 som er 25-39 år (ca 200 personer), vil få tilbud om vaksine i uke 29, 30 eller 31. 

Det vil bli mulighet for å bytte vaksinetimen, dersom man får time om man er bortreist. Vi kan da ikke love når neste time vil bli, men trolig 1-2 uker senere. Varsel om time vil bli sendt på SMS så raskt vi vet hvor mange doser vi får, omtrent 1,5 uke i forveien. 

Punkt 8-11 er usikre tall, men et omtrent estimat. 

Dersom du er mellom 65-74 år, eller tilhører gruppen 55-64 år og 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander, og ikke har fått tilbud om time enda, ber vi om at du tar kontakt med Rindal legekontor på telefon 71664400. Vi oppfordrer også til å lage deg bruker på www.besøklegen.no. Der kan du elektronisk sende melding om timeendring.

 

1. Beboere i sykehjem: ferdig med 2.dose 

2. Alder 85 år og eldre: ferdig 2.dose 

3. Alder 75-84 år: ferdig med 2.dose 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18år og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp: ferdig med første dose innen uke 23.

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 22/2 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 22/23 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 23/24 

8. Alder 55-64 år: ferdig med 1.dose uke 24/25? 

9. Alder 45-54 år: ferdig med 1.dose uke 26/27? 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år: ferdig med 1.dose 27/28/29? 

11. Alder 25-39 år: ferdig med 1.dose uke 30/31?