Prioriteringsgrupper for vaksine

Rindal kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell. Om lag 20% av dosene gis fortløpende til utvalgte grupper av helsepersonell. 

1. Beboere i sykehjem (og utvalgte grupper av helsepersonell)

2. Personer over 85 år (og utvalgte grupper av helsepersonell) 

3. Personer fra 75 til 85 år 

4. Personer fra 65 til 74 år og personer i alderen 18- 64 år med bestemte alvorlige, underliggende sykdommer 

 • organtransplantasjon 
 • immunsvikt 
 • hematologisk kreftsykdom (kreft i blodsystemet) siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon  (ALS eller Downs syndrom)
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

5. Personer 55 til 64 år med underliggende sykdommer: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer   
 • Diabetes   
 • Kronisk lungesykdom *
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere) 
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 

6. Personer 45-54 år og underliggende sykdommer som under punkt 5 

7. Personer 18-44 år med underliggende sykdommer som under punkt 5 

8. Personer 55-64 år 

9. Personer 45-54 år  

*) Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.