Når skal du kontakte legen?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør holde deg hjemme for å unngå smitte til andre, og du bør være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.  

Du tar også kontakt med fastlegen for å vurdere om du skal testes for Covid-19. For å få en best mulig oversikt over smittesituasjonen, ønsker at så mange som mulig testes for Covid-19.

Dersom du er på ferie, tar du kontakt med legekontoret i den kommunen du oppholder deg i, hvis ikke, reiser du hjem, og tar kontakt med fastlegen/legekontoret på hjemstedet ditt

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. 

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner: 

  • Har vært i utlandet siste 10 dagene og får symptomer fra luftveiene som feber, hoste og tungpustethet. 
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 10 dagene. 

Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret 

De som har spørsmål ang Korona, tar kontakt med legekontorets telefon 71 66 44 00