Koronatest

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må bestille korona-test.

Bestill korona-test på www.c19.no 

  Dersom du har lette luftveissymptomer, bør holde deg hjemme for å unngå smitte til andre, og du bør være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.  

   For å få en best mulig oversikt over smittesituasjonen, ønsker at så mange som mulig testes for Covid-19. Så selv ved svært milde symptomer, ønsker vi at man tester seg for Korona.

   Dersom du blir så syk at du trenger legetilsyn, tar du kontakt med fastlegen for en vurdering av din helsetilstand. På kveld og helg ringer du 116117. Ved akutt alvorlig sykdom gjelder fortsatt 113.

   Ved spørsmål ang Korona: ta kontakt med ekspedisjonen ved Rindal legesenter på tlf: 71 66 44 00 eller send en henvendelse til korona@rindal.kommune.no

   Koronatesting foregår mandag-onsdag og fredag. 

   Vi tester fortsatt alle med forkjølelsessymptomer og alle som kommer fra utlandet.

   Dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt til påvist smitte i annen kommune, tar du kontakt med legekontoret

   Kontaktinformasjon

   Rindal legesenter
   Telefon 71 66 44 00