Informasjon til lokale bedrifter i koronaens tid

Lokale bedrifter innretter sin virksomhet under korona-epidemien. Mange har allerede søkt og fått kompensasjon eller utviklingsmidler fra ulike ordninger.

Kommunen samarbeider med Rindal Næringsforum og Rindal Sparebank i et informasjonsnettverk, og informasjon om mange ulike ordninger finnes på Rindal Næringsforum sine nettsider:

Les mer om de ulike ordningene her

Kommunens kontaktpersoner i næringsspørsmål er Grete Elshaug og Sivert Dombu. Det er også mulig å ta kontakt med ordfører Vibeke Langli. Vi gir gjerne råd, også om hvordan en kan søke om kompensasjon eller andre tilskudd. Bedriftene vurderer sjøl hvordan de best kan innrette seg, ut fra tilgjengelig informasjon fra ulike offentlige myndigheter.

Bedrifter kan også søke om økonomisk støtte fra kommunens næringsfond til sine utviklingstiltak. Aktuelle tiltak kan være kompetanseutvikling, utvikling av alternative/midlertidige driftskonsept og økt markedsaktivitet.

Nærmere informasjon om ordinære tilskudd og lån fra kommunens næringsfond finner du her:

Les mer om tilskudd og lån her

Fra juli 2020 har kommunen fått tilført ei ekstraordinær ramme på vel 1 mill. kroner som skal gå til koronarelaterte tiltak i bedriftene. Denne ramma er nå brukt opp, så det er ikke lenger mulig å søke.

Les mer om denne ekstraordinære tildelinga her

Vi oppfordrer alle i Rindal til i størst mulig grad å bruke lokale leverandører og å handle lokalt.

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911
Vibeke Langli
Ordfører
E-post
Mobil 952 31 338