Informasjon til lokale bedrifter i koronaens tid

Lokale bedrifter er nå i ferd med å orientere seg om hvilke regler som gjelder og hvordan de kan innrette sin virksomhet under korona-epidemien. Mange har allerede søkt og fått kompensasjon eller utviklingsmidler fra ulike statlige ordninger. Sammen med Rindal Næringsforum og Rindal Sparebank har kommunen etablert et informasjonsnettverk.

Informasjon om mange ulike ordninger blir gjort tilgjengelig og oppdatert via Rindal Næringsforum sine nettsider:

Les mer om de ulike ordningene her

 

Kommunen vil framheve ordninga med kompensasjon for foretak med vesentlig omsetningsfall:

Les mer om kompensasjonsorninga her

 

Kommunestyret har i et særskilt vedtak 22.4.2020 trekt opp hovedlinjene for ulike kommunale næringstiltak under koronakrisa:

Les kommunestyret sitt vedtak her

 

Kommunens kontaktpersoner i næringsspørsmål er Grete Elshaug og Sivert Dombu. Det er også mulig å ta kontakt med ordfører Vibeke Langli. Vi gir gjerne råd, også om hvordan en kan søke om kompensasjon eller andre tilskudd. Bedriftene vurderer sjøl hvordan de best kan innrette seg, ut fra tilgjengelig informasjon fra ulike offentlige myndigheter.

Bedrifter kan også søke om økonomisk støtte fra kommunens næringsfond til sine utviklingstiltak. Kommunestyret har nylig vedtatt å prioritere tiltak som er retta mot lokale bedrifter som er ramma av koronakrisa. Aktuelle tiltak kan være kompetanseutvikling, utvikling av alternative/midlertidige driftskonsept og økt markedsaktivitet.

Nærmere informasjon om tilskudd og lån fra kommunens næringsfond finner du her:

Les mer om tilskudd og lån her

 

Vi oppfordrer alle i Rindal til i størst mulig grad å bruke lokale leverandører og å handle lokalt.