Informasjon til hytteeiere i Rindal

Regjeringen innførte 19.03.20 et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Fra 20.04.20 er det ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å begrense fritidsreiser.

Siden smittesituasjonen er så forskjellig fra kommune til kommune, oppfordrer vi alle som likevel velger å komme hit om å være nøye med å følge smittevern råd. 

I tillegg er det ønskelig at man

  • reiser hjem dersom man begynner å kjenne seg syke
  • ikke reiser på hytta hvis man ikke er frisk 

Vi setter enormt stor pris på hytterindalingene våre og ønsker dere velkommen tilbake.

-----

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere innenlands reiseråd i lys av at hytteforbudet oppheves. Disse rådene gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre.

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april:

  • Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
  • Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
  • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse.

 

Klikk for stort bilde