Informasjon til ansatte

Alle ansatte i Rindal kommune skal følge påleggene fra Helsedirektoratet
 

Fra den 28.07 skal alle ansatte som jobber med pasientnært arbeid i pleie-og omsorgs-sektoren testes for Covid 19 dersom de har vært på utenlandsreise, eller i områder i Norge med lokale smitteutbrudd, uavhengig av symptomer eller ikke.

Det skal foretas en test ved hjemkomst (dag 0) og på dag 5. Den ansatte skal ikke tiltre i stillingen sin før begge tester er negative. Vennligst kontakt nærmeste leder eller legekontoret ved spørsmål

Vi forventer at alle opptrer solidarisk i den mest krevende situasjonen landet har opplevd i fredstid.

Vi oppfordrer også ansatte i Rindal kommune å følge med på intranettet.

 

Korona ansatte

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?
  • Du som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (feber, hoste, kortpustethet) eller en lettere forkjølelse/vondt i halsen, bør holde deg hjemme i inntil en dag etter at du er blitt symptomfri og føler deg frisk.
  • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden din.
  • Du som er hjemme på grunn av sykdom, må holde god kontakt med den nærmeste lederen din.
  • Kommunen har utvidet rettigheten til å bruke egenmelding ved egen sykdom til 16 dager, i perioden fra 12. mars til 26. mars. Det er derfor ikke nødvendig å få sykemelding fra lege for å være hjemme på grunn av sykdom i denne perioden.

Fra 1. juni kan ansatte ikke lenger bruke egenmelding de 16 første dagene av sykefraværet.

Fra denne datoen gjelder ordinære regler for bruk av egenmelding og sykemelding i Rindal kommune.

Hva gjør jeg dersom en annen i husstanden er syk?

Du kan gå på jobb som normalt, selv om det er andre i din husstand som har «vanlig» luftveisinfeksjon. Vær nøye med håndhygiene.

 

Skal jeg testes for korona?

Alle ansatte som har forkjølelsessymptomer oppfordres til å ta kontakt med legekontoret for å avtale eventuell testing.

Hvem skal være i hjemmekarantene eller hjemmeisolering?

Du skal være i karantene dersom:

  • Du har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, men selv ikke har symptomer på covid-19.
  • Du de siste 14 dager har vært i utlandet.

Les oppdatert informasjon om hvem som skal være i karantene eller isolering, og hva dette innebærer, under knappen «hjemmekarantene og hjemmeisolering» her på hjemmesiden vår.

Jobbe hjemmefra, hva gjøre jeg da?

Du som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor, kan gjøre avtale med lederen din.

 

 

--