Informasjon om unntak fra smittekarantene ved testing

Nasjonale myndigheter har besluttet at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene ved testing. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smitta må fortsatt i karantene.

Les mer på Udir sin nettside.

Testing av barn i barnehage og barneskole innebærer:

Første test tas raskest mulig (dag 1) og deretter én ny test på dag 3, 4 eller 5. Dette betyr totalt to tester.

Testing av elever i ungdomsskolen innebærer:

Første test tas raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og dag 5. Dette betyr totalt tre tester.

Samtykke til testing:

Testing i regi av kommunehelsetjenesten er helsehjelp, og testresultatet skal registreres. Det kreves derfor samtykke fra minst én forelder/foresatt til barn under 16 år. Samtykke for elever ved Rindal skole gjøres via Visma Flyt skole. Samtykke kan også gis muntlig.
 

Hva skjer om det blir smitte i barnehagene eller på skolen i Rindal?

Vi følger kommunens rutiner for smittesporing. Smittesporingsteamet avdekker og definerer hvem som er nærkontakter.

For barn i barnehager og barneskolen:

Når kan barnet slippe smittekarantene?

Barnet kan slippe karantene hvis det tester seg. Barnet må ta totalt 2 tester.

Første test raskest mulig (dag 1) og deretter ny test på dag 3, 4 eller 5.

Hva skjer hvis barnet mitt er nærkontakt?

Foresatte varsles av smittesporingsteamet dersom barnet blir identifisert som nærkontakt.

Foresatte får beskjed om tidspunkt for testing.

Testing gjennomføres av kommunens testteam.

Hvor foregår testing?

Testing foregår på teststasjonen ved Rindal legekontor.

Foresatte får beskjed om tidspunkt.

Det blir brukt hurtigtest (fremre neseprøve).

Skal foresatte være med på testingen?

Barnehagebarn: Ja, foreldre følger barnet sitt til teststasjonen.

Elever i barneskolen: Nei, foresatte trenger ikke å følge sitt barn til testing i skoletida. Voksne fra skolen følger klassen til testing.

Foresatte informeres om tidspunkt.

Hva skjer hvis testen er positiv?

Testteamet kontakter foresatte med informasjon.

Må foreldre samtykke til testing?

Ja, når barnet er under 16 år.

Foresatte til barn i barneskolen samtykker via Visma Flyt Skole.

Kan man si nei til å bli testet?

Ja. Da må barnet i vanlig smittekarantene i 10 dager.

Barnet kan testes ut av karantene ved negativ test etter 7 dager.

 

For elever i ungdomsskolen:

Kan man si nei til å bli testet?

Ja. Da må ungdommen i vanlig smittekarantene i 10 dager.

Ungdommen kan testes ut av karantene ved negativ test etter 7 dager.

Må foreldre samtykke til testing?

Ja, når ungdommen er under 16 år.

Foresatte til elever i ungdomsskolen samtykker via Visma Flyt Skole.

Når kan unge slippe smittekarantene?

Unge kan slippe karantene hvis de tester seg. De må ta totalt 3 tester.

Første test raskest mulig (dag 1) og deretter test på dag 3 og dag 5.

Hva skjer hvis min ungdom er nærkontakt?

Foresatte varsles av smittesporingsteamet dersom ungdommen blir identifisert som nærkontakt.

Foresatte/eleven får beskjed om tidspunkt for testing.

Testing gjennomføres av kommunens testteam.

Hvor foregår testing?

Testing foregår på teststasjonen ved Rindal legekontor.

Det blir brukt hurtigtest (fremre neseprøve).

Skal foresatte være med på testingen?

Nei, foresatte trenger ikke følge eleven til testing i skoletida.

Hva skjer hvis testen er positiv?

Testteamet kontakter foresatte med informasjon.