Informasjon fra barnehager og skoler

Barnehagene, skolen og SFO er kommet godt i gang etter sommerferien, med så normale hverdager som mulig.

Vi følger gult nivå på smitteverntiltakene, som betyr god hånd og hostehygiene, redusert samarbeid mellom grupper og at syke personer holder seg hjemme.

Mer informasjon om spesielle tiltak som gjelder gis fra den enkelte enheten, klassen eller avdelingen.

Hvis smittesituasjonen i Rindal fortsetter slik den er nå, vil åpningstida i barnehagene og ved SFO bli som ordinært fra mandag 31. august.

Hva gjelder nå?

Alle skoler og barnehager i Norge skal følge smitteverntiltakene etter gult nivå i trafikklysmodellen.

Det betyr at hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet. Tilbudet blir så ordinært som mulig, og følger oppsatte planer, opplæringsloven og barnehageloven.

I utetida holder vi også avstand til andre grupper og klasser.

Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller SFO hvis de er syke. Vi fortsetter å vaske hender, og unngår håndhilsning og klemming.

Hvis du lurer på om du eller barnet ditt bør testes, ring og bestill time til testing ved Rindal legekontor telefon 71 66 44 00. Prøvetaking foregår alle ukedager 11.30-12.00.

Når skal man teste barnehagebarn og barn på barneskole:

  • Ved feber og hoste skal barnet testes for Covid-19.
  • Ved kun lette symptomer (uten feber eller kraftig hoste), kan man se an tilstanden hjemme et par dager. Ved Ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test

Barn kan komme i skole/SFO/barnehagen:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand. Med god allmenntilstand menes at det du ble syk med er i klar bedring, du er feberfri, slimhoste har gått over til lett tørrhoste, sårheten i halsen er borte, den snørrete nesen er ikke så tett. Du kan altså fortsatt ha lett rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret). Dette er uavhengig av om du tar Covid-19 test eller ikke.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen/Skole/SFO som normalt. (Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer)
  • Barn med typiske symptomer på allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals, nysing) kan møte i skole og barnehage.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen og barneskolen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Er du usikker ved debut av luftveissymptomer; hold barnet hjemme og se hvordan det utvikler seg!

Ansatte i skole/SFO/barnehage og større barn (ungdomsskole og eldre) kan komme tilbake:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom
  • Ansatte komme tilbake når de er i god allmenntilstand og de har negativ test. Her menes på samme måte som de minste barna at er du kvitt flesteparten av de plagene du ble syk med, og kun ha milde restsymptomer. Du skal være feberfri og bare ha lett rennende nese og/ eller lett tørrhoste, så lenge symptomene er på klar retur.
  • Ved typiske symptomer på allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals, nysing)

De som velger å teste seg for Covid-19 og får negativt svar, SKAL ikke direkte tilbake i skole/barnehage dagen etter, med mindre de har blitt adskillig bedre, som nevnt over.

Verken barn eller ansatte trenger å være helt symptomfri før retur til barnehage/skole!

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Informasjon til foreldre om skolehverdagen

Mer informasjon om nivåinndeling av smitteverntiltak.

Om trafikklysmodellen

Trafikklys med forklaring for barnehage

Trafikklys med forklaring for barneskole

Trafikklys med forklaring for ungdomsskole

 

 

Klikk for stort bilde