Informasjon fra barnehager og skoler

Hva gjelder nå?

Alle skoler og barnehager i Norge skal følge smitteverntiltakene etter gult nivå i trafikklysmodellen.

Det betyr at hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet. Tilbudet blir så ordinært som mulig, og følger oppsatte planer, opplæringsloven og barnehageloven.

I utetida holder vi også avstand til andre grupper og klasser.

Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller SFO hvis de er syke. Vi fortsetter å vaske hender, og unngår håndhilsning og klemming.

Hvis du lurer på om du eller barnet ditt bør testes, ring og bestill time til testing ved Rindal legekontor telefon 71 66 44 00. Prøvetaking foregår mandag, onsdag og fredag mellom 11.30-12.00

Når skal man teste barnehagebarn og barn på barneskole:

 • Ved feber og hoste skal barnet testes for Covid-19.
 • Ved kun lette symptomer (uten feber eller kraftig hoste), kan man se an tilstanden hjemme et par dager. Ved Ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test

Barn kan komme i skole/SFO/barnehagen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand. Med god allmenntilstand menes at det du ble syk med er i klar bedring, du er feberfri, slimhoste har gått over til lett tørrhoste, sårheten i halsen er borte, den snørrete nesen er ikke så tett. Du kan altså fortsatt ha lett rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret). Dette er uavhengig av om du tar Covid-19 test eller ikke.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen/Skole/SFO som normalt. (Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer)
 • Barn med typiske symptomer på allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals, nysing) kan møte i skole og barnehage.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen og barneskolen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Er du usikker ved debut av luftveissymptomer; hold barnet hjemme og se hvordan det utvikler seg!

Ansatte i skole/SFO/barnehage, og større barn (ungdomsskole og eldre):

 • Skal holde seg hjemme ved minste tegn til forkjølelse (tett nese, hoste, halsvondt, feber). 
 • Covid-test anbefales til alle i denne gruppen
 • Kan tilbake på jobb/skole når de er friske. Dersom test er tatt og den er negativ, kan de tilbake med noe restsymptomer (lett nesetetthet, noe hoste).
 • Dersom man velger å ikke teste seg, må man holde seg hjemme lenger, og i minst 7 dager.

De som velger å teste seg for Covid-19 og får negativt svar, SKAL ikke direkte tilbake i skole/barnehage dagen etter, med mindre de har blitt adskillig bedre, som nevnt over.

Verken barn eller ansatte trenger å være helt symptomfri før retur til barnehage/skole!

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Informasjon til foreldre om skolehverdagen

Utdanningsdirektoratet sin side med informasjon om Korona

Mer informasjon om nivåinndeling av smitteverntiltak.

Om trafikklysmodellen

Trafikklys med forklaring for barnehage

Trafikklys med forklaring for barneskole

Trafikklys med forklaring for ungdomsskole

 

 

Klikk for stort bilde