Hvem blir testet?

Påminnelse om testing av korona ved forkjølelse og andre luftveissymptomer.

Nå er det en nedgang i antall som tester positivt på koronasykdom, og det er bra. Vi ser at det foreløpig ikke har vært økt smitte etter gjenåpning av samfunnet. Nå vil det naturlig nok bli mer forkjølelser i befolkningen, og vi ønsker fortsatt at folk tar kontakt, slik at vi kan teste ved symptomer. Ikke fordi vi nødvendigvis mistenker Korona, men for å ha en oversikt og kontroll på hva som er av smitte i samfunnet.

Dersom du har forkjølelsessymptomer, oppfordres du til å ta kontakt med koronatelefonen, eller direkte til legekontoret for å avtale evt testing.

Rindal kommune, og Norge for øvrig, foretar testing etter indikasjon anbefalt av FHI. 

Det er nå lagt opp til utbredt testing, slik at alle med symptomer på forkjølelse tilbys nå test.     

Ta kontakt med fastlegen for å avtale tidspunkt for testing 

Så langt i utbruddet har SARS-CoV-2 kun vært påvist hos om lag 4% av de som er testet.  

Dersom det blir mangel på testkapasitet tilrår Folkehelseinstituttet at det utføres test på personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, i prioritert rekkefølge: 

  • Pasienter med behov for innleggelse 
  • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner*  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid** 
  • Personer over 65 år, samt voksne som har alvorlig underliggende sykdom*** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 
  • Barn i barnehager og skoler (etter lokal prosedyre) 
  • Ansatte i barnehager og skoler (etter lokal prosedyre) 

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier. 

 

Klikk for stort bilde