Hvem blir testet?

Påminnelse om testing av korona ved forkjølelse og andre luftveissymptomer.

Fram til uke 29 var det i Norge en nedgang i antall som testet positivt på koronasykdom. Vi så god effekt av nedstengningen av samfunnet, og den gradvise gjenåpningen av samfunnet i Norge ga ikke økt smitte. 

Det er naturlig nok blitt mer forkjølelser i befolkningen, og vi ønsker fortsatt at folk tar kontakt, slik at vi kan teste ved symptomer. Ikke fordi vi nødvendigvis mistenker Korona, men for å ha en oversikt og kontroll på hva som er av smitte i samfunnet.

Dessverre har vi de siste 2 ukene sett en økning i smittetilfeller på landsbasis hos personer som har vært i utlandet, og det er også i "grønne" områder. Dette forteller oss at vi fortsatt bør være forsiktige med utenlandsreiser.

Dersom du har forkjølelsesymptomer, eller har vært i et område i Norge med pågående smitteutbrudd, uten selv å være syk, eller har vært i utlandet, oppfordres du til å ta direkte til legekontoret for å avtale evt testing.

Rindal kommune, og Norge for øvrig, foretar testing etter indikasjon anbefalt av FHI. 

Det er nå lagt opp til utbredt testing, slik at alle med symptomer på forkjølelse tilbys nå test.     

Ta kontakt med fastlegen for å avtale tidspunkt for testing 

Så langt i utbruddet har SARS-CoV-2 kun vært påvist hos om lag 4% av de som er testet.  

Dersom det blir mangel på testkapasitet tilrår Folkehelseinstituttet at det utføres test på personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, i prioritert rekkefølge: 

  • Pasienter med behov for innleggelse 
  • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner*  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid** 
  • Personer over 65 år, samt voksne som har alvorlig underliggende sykdom*** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 
  • Barn i barnehager og skoler (etter lokal prosedyre) 
  • Ansatte i barnehager og skoler (etter lokal prosedyre) 

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier. 

 

Klikk for stort bilde