Hvem blir testet?

Rindal kommune, og Norge for øvrig, foretar testing etter indikasjon anbefalt av FHI. 

Det er nå lagt opp til utbredt testing, slik at alle med symptomer på forkjølelse tilbys nå test.     

Ta kontakt med fastlegen for å avtale tidspunkt for testing. 

 

Klikk for stort bilde