Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering. Dersom man utvikler symptomer som gir mistanke om covid-19 i karantenetiden, skal man kontakte lege og isoleres fram til mistanken er avklart. 

Hjemmekarantene gjelder ikke for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder.  

Covid-10 forskriften har krav til nærkontakter til bekreftede tilfeller med covid-19, og til karantene etter reise i utlandet til såkalte røde områder.

Karantenetiden ble redusert fra 14 til 10 dager fra den 8/5-20. 

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre.

 

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, og de som oppfyller kriteriene for sannsynlig tilfelle, men som ikke er så syke at de trenger å ligge på sykehus. 

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut.

Hvor lenge isolasjonen varer, avgjøres i samråd med helsepersonell/legen din  

 

Les mer om avstand, karantene og isolering her