Siste oppdateringer fra Rindal kommune

Klikk for stort bildeStatusoppdatering 22.10.20

Det er fortsatt ikke påvist smitte i Rindal kommune.  Når det gjelder Koronatesting, ligger antall tester på et ganske stabilt nivå de siste 3 ukene. Totalt har vi utført i overkant av 480 tester i Rindal, og dette utgjør 24 % av befolkningen.

Vi har per dags dato ingen i karantene, og vi er heller ikke berørt av utbruddet i Trondheim. Trondheim (ligger på ca 30 smittede/ 100.00) har for tiden ut ukontrollert utbrudd, hvor man enda ikke helt har full oversikt over situasjonen.  Jeg vil anbefale at man er forsiktig med å dra på serveringssteder i Trondheim foreløpig. Videre anbefales det fortsatt at man følger med i media på smittesituasjonen der du bor, eller skal til.

Nasjonalt:

Smittesituasjonen nasjonalt er fortsatt relativt lav, men det har vært en økning siden august. I uke 37-40 var det 700-800 nye tilfeller ukentlig, mens i uke 41 og uke 42 var det ca 1000 tilfeller i uka. Norge ligger nå på ca 30 tilfeller/100.000 innbygger

 Stort sett dreier det seg om Oslo, Viken, Trondheim og Vestland, og noen større og mindre utbrudd ulike steder i landet.

Internasjonalt:

De siste 2 ukene har Norge hatt ca 2000 tilfeller av Korona, mens Sverige har hatt 7000 tilfeller. Ellers i Europa er det massiv oppblomstring, og særlig Øst-Europa har hatt sine verste perioder siden mars. Flere land (for eksempel Nederland, Belgia, Tsjekkia, Polen og Slovakia) har fått halvparten av sine smittetilfeller siste 2 uker. På verdensbasis har det denne uken vært det døgnet med høyest antall påviste tilfeller denne uka, med ca 1.000 000 smittede på ett døgn. Det er derfor viktigere enn noen gang at man overholder karantenetiden ved utenlandsreiser

For å trekke fram noe positivt ser man fortsatt er det lavt antall påviste tilfeller av andre virus- og bakterieinfeksjoner (50% færre meldte tilfeller).

Internasjonalt ses det en nedgang i andelen multiresistente bakterier.

Nasjonale endringer/ Nytt fra stat/regjering

 • Tidligere i oktober ble det gjort en endring på antall som kan samles på utendørs arrangement; nå er det tillat med 600 personer, men de skal være inndelt i soner/grupper på maks 200 pers. 2 meter mellom personer i de ulike gruppene.
 • Regjeringen vil fortsette å la elever i videregående skole slippe å levere fraværsattest fra lege frem til skoleåret er omme
 • Covid-19 vaksine skal inn i vaksinasjonsprogrammet, og den vil bli gratis (realistisk at den kan være klar vår-21)

Rindal 221020 , Mari Wold

 

 

 

 

 

Korona side for oppdateringer

Informasjonstjene koronasmitte

Ved spørsmål ang. Korona: ta kontakt med ekspedisjonen ved Rindal legesenter på tlf: 71 66 44 00

Fra uke 27 tas det prøver mandag-onsdag og fredag. Ring legekontoret ditt for å avtale prøvetaking.

Vi tester fortsatt alle med forkjølelsessymptomer.

Informasjon om tilgjengelighet ved NAV Orkland

Midlertidige telefonnummer NAV – bruk nav.no og Ditt NAV om du kan.

For å forebygge smitte av koronaviruset er publikumsmottak for NAV stengt inntil videre.

Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon (alle hverdager kl. 08.00-15.30).
For andre henvendelser, bruk www.nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar. Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

Henvendelser vedr registrering som arbeidssøker:
tlf 41 24 76 29

Øvrige henvendelse på kommunale tjenester:
tlf 41 23 21 18

Linjene er åpne fra kl. 10.00-14.00. Noe ventetid må påregnes. Tidligere oppgitt telefonnummer blir ikke betjent fra og med i morgen. Det er også laget et forenklet skjema for søknad om sosiale tjenester som du finner www.orkland.kommune.no/korona Skjemaet sendes per post til NAV Orkland, postboks 83, 7301 Orkanger eller legges i postkasse ved inngangspartiet til Rindal kommunehus.

Akutt tannlegehjelp

Det foregår ingen aktiviteter på Rindal tannklinikk.

Har du behov for tannlege  mellom 08.00 - 15.30 ring Orkland tannklinikk på telefon 74 17 56 88, som vurderer om dette er akutt.

Dersom du har behov for bistand etter kl 15.30 har Tannlegevakta har nå utvidet telefontid, slik at tannlege svarer på telefon 800 41 101 mellom kl. 15.30 og 22.00 på hverdager.

Vi oppfordrer dere til å følge med på www.trondelagfylke.no hvor de stadig oppdaterer informasjon.

Stenging og forbud av arrangement

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Rutetider for ATB og FRAM

ATB

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Oppfordrer til å dele dette i aktuelle kanaler som kommunens hjemmesider og sosiale medier.

Se pressemelding for mer utdypende informasjon

Ikke nøl med å ta kontakt om det er spørsmål eller kommentarer 😊


Telefon 478 02 820
atb.no
Følg oss på Facebook og Twitter

 

FRAM

FRAM tilbyr kollektivtransport med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal.

Merk! På grunn av koronasituasjonen kan det vere gjort endringar i rutene samanlikna med det som blir vist nedanfor. For oppdatert ruteinformasjon, bruk reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. Du kan òg ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00. Rutetabellane under inneheld det ordinære tilbodet.

reiseplanleggaren kan du søke etter rutetidene, finne prisen på billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid. I FRAM-appen kan du både søke etter rutetidene, kjøpe billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid.

Her kan du finne informasjon om skolekalenderen (skoleruta).

 

Kan jeg få besøk?

Du kan få besøk, men begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. Dette bør gjelde for mennesker som befinner seg i kommuner i nærheten av hverandre. Skal du få besøk langveis fra, husk at anbefalingene er at man helst skal unngå fritidsreiser.  

En viktig forutsetning for at du skal kunne få besøk, er at du og dine husstandsmedlemmer er friske, og at de som kommer på besøk er friske (ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hoste, feber, tungpusthet, forkjølelse).

Større sammenkomster bør utsettes dersom disse ikke er nødvendige.

Huskeregler:

 • 2 meters avstand inne
 • Maksimalt 5 personer i samme rom
 • Håndhygiene og hostehygiene
 • Unngå klemming og håndhilsing
 • Begrens turer på butikken
 • Unngå offentlig transport

Friske barn kan være sammen både inne og ute, men i små grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut fra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer).
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.
 • Begrense overnattingsbesøk.
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Husk at lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære.

Er du i risikogruppe? Følg råd og informasjon til risikogrupper på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Rindal kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

 

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
   
 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/
   
 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

 

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

 Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Rindal legesenter
Telefon 71 66 44 00
Legevakt utenom arbeidstid
Telefon 116117
Helsedirektoratet infotelefon
Telefon 81 55 50 15