Siste oppdateringer fra Rindal kommune

 

Pressemelding 12.08.20:

Det er ingen med påvist smitte i Rindal per i dag. Kommunen ønsker imidlertid stadig å være i forkant og minner om at alle som har symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg. De som har vært i områder med økt smittepress tar kontakt med legekontoret for evt testing.

Så langt er godt over 200 personer testet, og det er grunn til å berømme innbyggerne i Rindal for lojalt å følge opp myndighetenes anbefalinger.  Vi ser en klar økning i antall tester de siste 4 ukene.

Skole/barnehager/SFO:
Skoler/barnehager/SFO skal fortsatt ha smitteverntiltak. Kriseledelsen har foretatt en ny vurdering, og mange av smitteverntiltakene vi hadde før ferien fortsetter som tidligere. Skoledagen blir som normal og skolebussen går som normalt.
Åpningstid i SFO og barnehagene blir kl. 06.45 – 16.15.
Mer informasjon blir gitt fra skole, SFO og barnehage.

Rindal helsetun:
Vi er spesielt opptatt av å holde smitte unna helseinstitusjoner. På bakgrunn av det oppfordrer vi pårørende og andre som har vært i områder i Norge med økt smittepress til ikke å komme på besøk til helsetunet før det har gått 10 dager etter at de var i området. Pårørende som bor i disse områdene oppfordres til å ikke komme på besøk før smittepresset har gått ned.

Akkurat nå gjelder dette Oslo, Indre Østfold, Halden, Kongsberg, Fredrikstad og Moss. Av samme grunn skal alle ansatte som kommer tilbake fra disse stedene (og utlandet), testes før de tiltrer i arbeidet igjen.

Når pårørende har vært i utlandet gjelder det samme som tidligere: Pårørende og andre som ønsker å besøke helsetunet, men som har vært i utlandet skal ikke komme på besøk på helsetunet før 10 dager etter hjemkomst.

Hvordan ta en korona test?

Hvis du lurer på om du bør testes eller selv mener at du bør testes, ringer du og bestiller time til testing ved Rindal legekontors telefon 71 66 44 00. Du behøver ingen henvisning fra lege for å bli koronatestet. Telefontid legekontoret er alle hverdager 09:00-11:00 og 13:00-15:00

Testingen foregår fortsatt enten mens du sitter i bilen ute, eller i egen brakke som står ved legekontoret. Prøvetaking foregår i tidsrommet 11:30 – 12:00 mandag, onsdag og fredag.

Hvem skal testes?

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symtomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse bør la seg teste.  Ellers alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten fordi de har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet, eller de har vært på reise i områder med høy forekomst de siste 10 dagene.

Hvem kan vente?

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon (tørrhoste, lett slimhoste, nesetetthet med gullig/grønt snørr for eksempel). Her kan man se an symptomene hjemme et par dager før testing. Blir barna bra i løpet av et par dager trenger de ikke å testes og kan returnerer til skole og barnehage. Blir barna ikke bedre, men får flere symptomer, skal det testes.

Nye rutiner for prøvesvar

Du trenger ikke lengre å kontakte legekontoret for svar på Covid-19-testen. Fra nå av kan du selv finne svar på Helsenorge.no ved å logge inn med bank-ID eller Buypass. Covid-19-relaterte prøvesvar fra den nyopprettede laboratoriedatabasen i Folkehelseinstituttet vises på nettsiden for deg så snart prøven er analysert og besvart. Du kan også bruke denne tjenesten på vegne av dine barn under 16 år, eller på vegne av voksne over 18 år som har gitt deg fullmakt enten digitalt eller analogt.

Arrangement, gruppestørrelse og avstand
Private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer.
Arrangement på offentlig sted, med en arrangør, kan ikke gjennomføres med flere enn 200 personer til stede.
Alle bør holde avstand på minst en meter til andre personer.

Men viktigst av alt: hold deg hjemme når du er syk, begrens dine kontakter og reising, og overhold karantene- og isolasjonstider.

 

Korona side for oppdateringer

Informasjonstjene koronasmitte

Ved spørsmål ang. Korona: ta kontakt med ekspedisjonen ved Rindal legesenter på tlf: 71 66 44 00

Fra uke 27 tas det prøver mandag-onsdag og fredag. Ring legekontoret ditt for å avtale prøvetaking.

Vi tester fortsatt alle med forkjølelsessymptomer.

Informasjon om tilgjengelighet ved NAV Orkland

Midlertidige telefonnummer NAV – bruk nav.no og Ditt NAV om du kan.

For å forebygge smitte av koronaviruset er publikumsmottak for NAV stengt inntil videre.

Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon (alle hverdager kl. 08.00-15.30).
For andre henvendelser, bruk www.nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar. Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

Henvendelser vedr registrering som arbeidssøker:
tlf 41 24 76 29

Øvrige henvendelse på kommunale tjenester:
tlf 41 23 21 18

Linjene er åpne fra kl. 10.00-14.00. Noe ventetid må påregnes. Tidligere oppgitt telefonnummer blir ikke betjent fra og med i morgen. Det er også laget et forenklet skjema for søknad om sosiale tjenester som du finner www.orkland.kommune.no/korona Skjemaet sendes per post til NAV Orkland, postboks 83, 7301 Orkanger eller legges i postkasse ved inngangspartiet til Rindal kommunehus.

Akutt tannlegehjelp

Det foregår ingen aktiviteter på Rindal tannklinikk.

Har du behov for tannlege  mellom 08.00 - 15.30 ring Orkland tannklinikk på telefon 74 17 56 88, som vurderer om dette er akutt.

Dersom du har behov for bistand etter kl 15.30 har Tannlegevakta har nå utvidet telefontid, slik at tannlege svarer på telefon 800 41 101 mellom kl. 15.30 og 22.00 på hverdager.

Vi oppfordrer dere til å følge med på www.trondelagfylke.no hvor de stadig oppdaterer informasjon.

Stenging og forbud av arrangement

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Rutetider for ATB og FRAM

ATB

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Oppfordrer til å dele dette i aktuelle kanaler som kommunens hjemmesider og sosiale medier.

Se pressemelding for mer utdypende informasjon

Ikke nøl med å ta kontakt om det er spørsmål eller kommentarer 😊


Telefon 478 02 820
atb.no
Følg oss på Facebook og Twitter

 

FRAM

FRAM tilbyr kollektivtransport med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal.

Merk! På grunn av koronasituasjonen kan det vere gjort endringar i rutene samanlikna med det som blir vist nedanfor. For oppdatert ruteinformasjon, bruk reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. Du kan òg ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00. Rutetabellane under inneheld det ordinære tilbodet.

reiseplanleggaren kan du søke etter rutetidene, finne prisen på billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid. I FRAM-appen kan du både søke etter rutetidene, kjøpe billetten og sjå informasjon om avgangane i sanntid.

Her kan du finne informasjon om skolekalenderen (skoleruta).

 

Kan jeg få besøk?

Du kan få besøk, men begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. Dette bør gjelde for mennesker som befinner seg i kommuner i nærheten av hverandre. Skal du få besøk langveis fra, husk at anbefalingene er at man helst skal unngå fritidsreiser.  

En viktig forutsetning for at du skal kunne få besøk, er at du og dine husstandsmedlemmer er friske, og at de som kommer på besøk er friske (ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hoste, feber, tungpusthet, forkjølelse).

Større sammenkomster bør utsettes dersom disse ikke er nødvendige.

Huskeregler:

 • 2 meters avstand inne
 • Maksimalt 5 personer i samme rom
 • Håndhygiene og hostehygiene
 • Unngå klemming og håndhilsing
 • Begrens turer på butikken
 • Unngå offentlig transport

Friske barn kan være sammen både inne og ute, men i små grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut fra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer).
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.
 • Begrense overnattingsbesøk.
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Husk at lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære.

Er du i risikogruppe? Følg råd og informasjon til risikogrupper på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Rindal kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

 

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
   
 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/
   
 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

 

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

 Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Rindal legesenter
Telefon 71 66 44 00
Legevakt utenom arbeidstid
Telefon 116117
Helsedirektoratet infotelefon
Telefon 81 55 50 15