Siste nytt:

 

Viktig informasjon om vaksinering (19.08.21)

> Bestill koronatest på www.c19.no 

> Siste nytt på FHI sine sider

 

Når skal du kontakte legen?

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må bestille korona-test.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør holde deg hjemme for å unngå smitte til andre, og du bør være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.  

For å få en best mulig oversikt over smittesituasjonen, ønsker at så mange som mulig testes for Covid-19. Så selv ved svært milde symptomer, ønsker vi at man tester seg for Korona.

Dersom du blir så syk at du trenger legetilsyn, tar du kontakt med fastlegen for en vurdering av din helsetilstand. På kveld og helg ringer du 116117. Ved akutt alvorlig sykdom gjelder fortsatt 113.

Ved spørsmål ang Korona: ta kontakt med ekspedisjonen ved Rindal legesenter på tlf: 71 66 44 00 eller send en henvendelse til korona@rindal.kommune.no

Koronatesting foregår mandag-onsdag og fredag. 

Vi tester fortsatt alle med forkjølelsessymptomer og alle som kommer fra utlandet.

Dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt til påvist smitte i annen kommune, tar du kontakt med legekontoret

Avstand, karantene og isolering

Les oppdatert informasjon om avstand, karantene og isolering på FHI sin hjemmeside

På FHI sin hjemmeside finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Informasjon fra barnehager og skoler

Hva gjelder nå?   (sist endret 08.01.2021 kl. 11.06)

Barnehager og skoler følger nasjonale bestemmer om smitteverntiltak etter grønt, gult eller rødt nivå i trafikklysmodellen.

Berørte familier vil få informasjon dersom nivået for smittevern må skjerpes lokalt for enkelte barnehageavdelinger eller skoleklasser i Rindal.

Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller SFO hvis de er syke. Vi fortsetter å vaske hender, og unngår håndhilsning og klemming.

Hvis du lurer på om du eller barnet ditt bør testes kan du bestille en korona-test digitalt via den kommunale tjenesten C19.no. Du kan også ta kontakt med Rindal legekontor på telefon 71 66 44 00. Prøvetaking foregår mandag, onsdag og fredag mellom klokka 11.24 og 12.00

Når skal man teste barnehagebarn og barn på barneskole:

 • Ved feber og hoste skal barnet testes for Covid-19.
 • Ved kun lette symptomer (uten feber eller kraftig hoste), kan man se an tilstanden hjemme et par dager. Ved Ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test

Barn kan komme i skole/SFO/barnehagen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand. Med god allmenntilstand menes at det du ble syk med er i klar bedring, du er feberfri, slimhoste har gått over til lett tørrhoste, sårheten i halsen er borte, den snørrete nesen er ikke så tett. Du kan altså fortsatt ha lett rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret). Dette er uavhengig av om du tar Covid-19 test eller ikke.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen/Skole/SFO som normalt. (Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer)
 • Barn med typiske symptomer på allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals, nysing) kan møte i skole og barnehage.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen og barneskolen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Er du usikker ved debut av luftveissymptomer; hold barnet hjemme og se hvordan det utvikler seg!

Ansatte i skole/SFO/barnehage, og større barn (ungdomsskole og eldre):

 • Skal holde seg hjemme ved minste tegn til forkjølelse (tett nese, hoste, halsvondt, feber). 
 • Covid-test anbefales til alle i denne gruppen
 • Kan tilbake på jobb/skole når de er friske. Dersom test er tatt og den er negativ, kan de tilbake med noe restsymptomer (lett nesetetthet, noe hoste).
 • Dersom man velger å ikke teste seg, må man holde seg hjemme lenger, og i minst 7 dager.

De som velger å teste seg for Covid-19 og får negativt svar, SKAL ikke direkte tilbake i skole/barnehage dagen etter, med mindre de har blitt adskillig bedre, som nevnt over.

Verken barn eller ansatte trenger å være helt symptomfri før retur til barnehage/skole!

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Informasjon til foreldre om skolehverdagen

Utdanningsdirektoratet sin side med informasjon om Korona

Mer informasjon om nivåinndeling av smitteverntiltak.

Om trafikklysmodellen

Trafikklys med forklaring for barnehage

Trafikklys med forklaring for barneskole

Trafikklys med forklaring for ungdomsskole

 

Retningslinjer for besøk ved Rindal helsetun fra 25. mars 2021

Besøk skal avklares på forhånd, ved å ringe til avdelingen til den du skal besøke.

Telefonnummer til de enkelte avdelingene: 

Langtidsavdelingen

906 01 103

Korttidsavdelingen

905 74 812

Skjermet avdeling

995 80 295

 

 1. Alle som kommer på besøk, skal utføre håndhygiene ved ankomst.
 1. Besøkende skal gå direkte til og fra rommet til beboeren, og ikke oppholde seg på fellesarealer som stue og kjøkken ol.
 1. Besøkende skal holde minst 2 meters avstand til den de besøker, ansatte og øvrige beboere.
 1. Det bør ikke gjennomføres besøk fra pårørende som kommer fra områder i Norge med stort smitteutbrudd. Unntak gjøres for svær syke og døende pasienter.  
 1. Pårørende og andre som ønsker å komme på besøk ved helsetunet, og som har vært i utlandet med hjemkomst siste 10 dager skal ikke komme på besøk.
 1. De som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19, skal ikke komme på besøk til institusjonen. Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak gjøres for svært syke og døende.
 1. Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende, som oppbevares i avdelingen i 10 dager for evt. smitteoppsporing.
 1. Det kan komme to personer om gangen til den enkelte beboer. Å ta med gaver og blomster er ok.

Beboere og ansatte setter stor pris på at pårørende, venner og andre kommer på besøk.

 

 

Informasjon til barn og unge

I Rindal er det flere som jobber for at alle barn og unge skal ha noen å snakke med nå når det virker som om alt bare handler om koronavirus. Vi oppfordrer barn og unge til å ta kontakt!

Du har kanskje mange spørsmål og lurer på hva som kan skje fremover?

Ingenting er slik vi er vant til og vi reagerer alle forskjellig. Heldigvis vet vi at verden vil bli normal igjen. Frem til det skjer må vi alle gjøre så godt vi kan for å passe på hverandre og forhindre at smitten sprer seg. Vi må følge rådene om å vaske hendene ofte, være mest mulig hjemme og sammen med få personer og holde god avstand til de vi møter.

Selv om vi ikke kan møtes, kan vi snakke sammen likevel. Det er lurt å holde på faste rutiner hver dag. Følg undervisningen som lærerne gir, og gjør andre ting du liker å gjøre hjemme og ute.
 

Ønsker du å snakke med oss, må du gjerne ta kontakt:

Annen viktig informasjon:

Vi vet at det er barn og unge som kanskje er ekstra redde fordi de ikke har det trygt og godt hjemme.

 • Hvis du er i en slik situasjon, eller kjenner noen som du er veldig redd for, kan du ta kontakt med barneverntjenesten vår på telefon 480 92 203 (dagtid).
 • På kveld eller helg kan du ringe barnevernvakta på telefon 902 87 037
 • Du kan også ringe barn og unges nasjonale alarmtelefon 116 111 eller sende sms til 417 16 111. De har åpent hele døgnet nå.
 • Utdanningsdirektoratet sin side med informasjon om Korona 
 • Chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.
  Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere. 

  Start chat her
   
 • Chattetilbud for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00. 

  Start chat her
 • Chattetilbud for deg mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Åpningstidene er søndag – fredag 09:00-21:00.  

  Start chat her
   

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm: 


Voksne for barn (ideell medlemsorganisasjon) deler råd:
 
Hvordan snakke med barn om koronaviruset

Kunnskapsdepartementet deler råd på Facebook:

Råd og tips til barn og foreldre

Regjeringen deler råd:

Tips og råd til barn og familier angående koronautbruddet

Utdanningsdirektoratet informerer:

Informasjon til lokale bedrifter

Lokale bedrifter innretter sin virksomhet under korona-epidemien. Mange har allerede søkt og fått kompensasjon eller utviklingsmidler fra ulike ordninger.

Kommunen samarbeider med Rindal Næringsforum og Rindal Sparebank i et informasjonsnettverk, og informasjon om mange ulike ordninger finnes på Rindal Næringsforum sine nettsider:

Les mer om de ulike ordningene her

Kommunens kontaktpersoner i næringsspørsmål er Grete Elshaug og Sivert Dombu. Det er også mulig å ta kontakt med ordfører Vibeke Langli. Vi gir gjerne råd, også om hvordan en kan søke om kompensasjon eller andre tilskudd. Bedriftene vurderer sjøl hvordan de best kan innrette seg, ut fra tilgjengelig informasjon fra ulike offentlige myndigheter.

Bedrifter kan også søke om økonomisk støtte fra kommunens næringsfond til sine utviklingstiltak. Aktuelle tiltak kan være kompetanseutvikling, utvikling av alternative/midlertidige driftskonsept og økt markedsaktivitet.

Nærmere informasjon om ordinære tilskudd og lån fra kommunens næringsfond finner du her:

Les mer om tilskudd og lån her

Fra juli 2020 har kommunen fått tilført ei ekstraordinær ramme på vel 1 mill. kroner som skal gå til koronarelaterte tiltak i bedriftene. Denne ramma er nå brukt opp, så det er ikke lenger mulig å søke.

Vi oppfordrer alle i Rindal til i størst mulig grad å bruke lokale leverandører og å handle lokalt.

Arrangementer, samlinger og aktiviteterer

Les oppdatert informasjon om arrangementer, samlinger og aktiviteter på FHI sine hjemmesider

Pressemeldinger 2020 og 2021

Pressemeldinger fra Rindal kommune:

Pressemelding 12.08.20 (PDF, 166 kB)

Pressemelding 29.05.20 (PDF, 125 kB)

Pressemelding 24.04.20 (PDF, 373 kB)

Pressemelding 17.04.20 (PDF, 131 kB)

Pressemelding 08.04.20 (PDF, 179 kB)

Pressemelding 27.03.20 (PDF, 159 kB)

Pressemelding 24.03.20 (PDF, 207 kB)

Pressemelding 20.03.20 (PDF, 186 kB)

Statustoppdatering 03.08.20 (PDF, 58 kB)

 

Krisestab i Rindal kommune

Rindal kommune satte torsdag 12.03.20 krisestab,  og følger opp de nasjonale tiltaka med strenge smitteforebyggende tiltak.

Vi ønsker å holde våre innbyggere godt oppdatert, og jobber kontinuerlig med å holde hjemmesiden og Facebook-siden vår oppdatert med korona-informasjon. 

Søker du mer informasjon om Korona enn du finner på våre informasjonskanaler, besøk disse sidene:

Helsenorge sine infomative sider om koronaviruset

Folkehelseinstituttet sine temasider om koronaviruset

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. 

 

 

 

x