Søke permisjon

Du kan søke om velferdspermisjon med introstønad når barn begynner på skolen eller i barnehage, ved dødsfall i nær familie osv. Reglene for velferdspermisjon er strenge, og du må søke slik permisjon senest 2 uker før du skal ha permisjonen.

På grunnlag av legeerklæring har du rett til å søke om permisjon uten introstønad fra introduksjonsprogrammet hvis du eller barnet ditt er langvarig syk. Du kan få permisjon i inntil ett år.

Hvert år har alle rett på 12 dager permisjon.

Det skal søkes om permisjon minst 7 dager før den innvilges.

Blir ikke søknaden godkjent trekkes det av introduksjonsprogrammet