Skoleregler

Det er ikke tillat å røyke på skolens områder. Her må du ned på bussholdeplassen for å røyke. (dette vil bli vist når du kommer første dag)

Det er ikke tillatt å bruke mobilen i undervisningen, mobilen er med å distrahere i timen. Den skal legges i mobilhyllen til timen er over.

Man skal respektere hverandre og lærere.

All form for mobbing er strengt forbudt.

Det skal alltid være ryddig på skolens områder, ser du noe som bør ryddes så ikke bare se på det … gjerne fiks det