Lege og helsesøster

Rindal Legekontor:

Hovedoppgaven er å ta hånd om akutt og kronisk sykdom, skader og ulykker dag og natt året rundt.

 

Rindal Legesenter: 71664400

Kontortid: mandag – fredag kl 08:00 – 15:30¨’