Dagopphold

Sosialt samvær, fysisk aktivitet og tilrettelegging av måltider.

Ivaretar / øker ferdigheter og mestringsevne, trening av ADL ferdigheter (aktiviteter omkring dagliglivets gjøremål).

Hvem kan få tilbudet?

  • Den som har rett til hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap 2-1a. 2.ledd.
  • Den som har behov for hjelp til å øke evnen til egenomsorg, fysisk, psykisk og sosialt.
  • Den som har behov for trening / aktivisering / vedlikehold av ferdigheter
  • Den med behov for oppfølging ifht kost/ernæring

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk dagopphold

Gå til søknadssiden

Artikkelliste