Slik søker du

Psykisk helse- og rusarbeid kan kontaktes på flere måter:

  • Du kan selv ta direkte kontakt pr. telefon eller stikke innom kontoret til en ansatt i psykisk helse- og rusarbeid. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
  • Du kan få fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre offentlige instanser til å skrive en henvisning.
  • Du kan også velge å laste ned søknadsskjemaet nedenfor og skrive det ut.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søknad

Gå til søknadssiden

 

Søknad om støttekontakt

Søknad om individuell plan