Slik søker du

Psykisk helse- og rusarbeid kan kontaktes på flere måter:

  • Du kan selv ta direkte kontakt pr. telefon eller stikke innom kontoret til en ansatt i psykisk helse- og rusarbeid. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
  • Du kan få fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre offentlige instanser til å skrive en henvisning.
  • Du kan også velge å laste ned søknadsskjemaet nedenfor og skrive det ut.

Søknadsskjema (PDF, 133 kB) (PDF, 133 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Lever skjemaet på kontoret til psykisk helse- og rusarbeid, eller du kan sende det i posten til:

Rindal kommune

Psykisk helse- og rusarbeid

Sjukeheimsvegen 6

6657 Rindal

 

Søknad om støttekontakt

Søknad om individuell plan