Pårørende og nærpersoner

Psykisk helse- og rusarbeid ønsker å synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende og bedre samspillet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen, brukeren og pårørende/nærpersoner.

Vi tilbyr samtaler og oppfølging av pårørende.

Helsedirektoratets pårørendeveileder kan du lese om mulighetene du som pårørende har til å påvirke brukerens tilfriskning, samt hvordan du selv kan få hjelp eller informasjon.

 

Krav når pårørende søker om egne tjeneste

Pårørende som står i belastende situasjoner som innvirker på deres egen helse og livskvalitet kan ta kontakt selv eller bli henvist av fastlege for å få et eget tjenestetilbud. I slike tilfeller vil pårørende få egen journal og bli definert som pasient. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og være pårørende/nærperson til person med psykisk helse- og/eller rusproblematikk.

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.  Søknader behandles fortløpende.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

 

Søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen og eventuelt krav om vedtak er avhengig av hvilken type tjeneste det er behov for. Du har rett til å klage på vedtak og på utførelse av tjenester. For tjenestetilbud som krever vedtak, vil Informasjon om klageadgang og klagefrist fremgå av vedtaket.

 

Lenker til nettsteder for pårørende