Krisesentertilbud

Rindal kommune har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn.

Link til Krisesentret i Orkdal

Døgnåpent.

Tlf. 72 48 24 10

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

  • Råd og veiledning      
  • Dagtilbud, samtaler
  • Ved behov for trygt, midlertidig bosted

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1. januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det kan være behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt, midlertidig botilbud. Formålet med loven er å sikre et godt og samordnet hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av en person som en i utgangspunktet har et nært forhold til. For det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i eget hjem.

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.  Krisesenteret for Orkdal og omegn tilbyr ro og hvile, informasjon om rettigheter og muligheter, hjelp til å opprette kontakt med hjelpeapparatet, samtaler, oppfølging om ønskelig, omsorg,  atskilt botilbud for kvinner og menn og eget hus i hagen for kjæledyr.

Krisesenteret kan videreformidle kontakt med lokalt hjelpeapparat om ønskelig.