Akutthjelp

HJELP NÅR DET HASTER

Dersom du trenger akutt eller øyeblikkelig hjelp må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt.
Legevakt i ordinær arbeidstid er din fastlege.

Etter ordinær arbeidstid: Ring legevaktnummer 116117

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og rus: Ring nødnummer 113