NAV

NAV har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd  og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen.

Publikumsmottaket i Rindal er åpent mandag og torsdag kl. 10.00 -12.00 

Det oppfordres til å bruke www.nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar. Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger, men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

Kommunale tjenester/ økonomisk sosialhjelp:
tlf 41 23 21 18

Statlige ytelser og andre henvendelser:
tlf 41 24 76 29

Linjene er åpne fra kl. 10.00-14.00. Noe ventetid må påregnes. Det er også laget et forenklet skjema for søknad om sosiale tjenester som du finner www.orkland.kommune.no/korona Skjemaet sendes per post til NAV Orkland, postboks 83, 7301 Orkanger eller legges i postkasse ved inngangspartiet til Rindal kommunehus.

Kontaktinformasjon

NAV kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Åpningstiden er hverdager 08.00–15.30

Pensjonstelefonene
Telefon 55 55 33 34

Ved spørsmål om Pensjon

Adresse

NAV Orkland

Postboks 83

7301 Orkanger