NAV

NAV har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd  og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen.


Midlertidige telefonnummer NAV – bruk nav.no og Ditt NAV om du kan.

For å forebygge smitte av koronaviruset er publikumsmottak for NAV stengt inntil videre.

Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon (alle hverdager kl. 08.00-15.30).
For andre henvendelser, bruk www.nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar. Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger men trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker, nødhjelp eller er bruker uten bolig, kan du ringe følgende nr:

Henvendelser vedr registrering som arbeidssøker:
tlf 41 24 76 29

Øvrige henvendelse på kommunale tjenester:
tlf 41 23 21 18

Linjene er åpne fra kl. 10.00-14.00. Noe ventetid må påregnes. Tidligere oppgitt telefonnummer blir ikke betjent fra og med i morgen. Det er også laget et forenklet skjema for søknad om sosiale tjenester som du finner www.orkland.kommune.no/korona Skjemaet sendes per post til NAV Orkland, postboks 83, 7301 Orkanger eller legges i postkasse ved inngangspartiet til Rindal kommunehus.

_____________________________________________________________________________________

Fra 1.1.2020 har Rindal kommune inngått en verskommuneavtale med nye Orkland kommune.

Avtalen gjelder interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester i NAV.

Samarbeidet omfatter i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeiderettet karakter.

Sosiale tjenester:

 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Kvalifiseringsprogram
 • Økonomisk rådgivning
 • Bostøtte
 • Ved NAV Orkland finner du både kommunale og statlige tjenester:

Kommunale tjenester +

 • Økonomisk sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester)
 • Opplysning, råd og veiledning
 • Gjeldsrådgivning
 • Midlertidig husvære for vanskeligstilte
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Boligsosialt arbeid

Statlige tjenester +

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter.  NAV Orkland kan bistå deg i å finne riktig enhet.

Kontaktinformasjon

NAV kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Åpningstiden er hverdager 08.00–15.30

Pensjonstelefonene
Telefon 55 55 33 34

Ved spørsmål om Pensjon

Adresse

NAV Orkland

Postboks 83

7301 Orkanger