Kriseteam

Kriseteamets tjenester kan rekvireres fra lege, politi eller AMK!

Medlemmer i kriseteamet:

Geriatrisk sykepleier Aud Gunvor Helgetun (leder)

Spesialvernepleier Bente Rindal Kvendset (nestleder) 

Prest Lene Gåsvatn

Lege Mari Wold

Lege Agnethe Halgunset

Helsefagarbeider Marie Hønsvik

Avdelingssykepleier hjemmetjenesten og korttid Ingrid Øyen

Anders Moe Sæter

 

Kriseteamet er ment å være til hjelp for deg som nylig har opplevd å være vitne til en større ulykke, plutselig og/eller unaturlig død (f.eks. drap, selvmord, uventet barnedød), eller andre dramatiske hendelser. Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt. Kriseteamet kommer i tillegg til naturlig nettverk og annet hjelpeapparat. Teamets oppgave vil være å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i krisesituasjoner.