Oppdateringer

Koronatelefonen er betjent mellom kl. 09.00-15.00 (ikke lenger 08.00-15.30).

Oppdatering 24.01.22 fra kommuneoverlege Mari Wold

Egenregistrering av positiv hjemmetest og unntak fra PCR-test

Vi har nå kommet i gang med egenregistrering av positiv hjemmetest for Korona.

Du logger deg på med sikker ID, bank-id eller mobilbank. Du trenger ikke lenger ringe og varsle legekontoret eller koronatelefonen, men du må selv varsle dine nærkontakter, skole, barnehage og arbeidsplass.

Lenke til egenregistrering finner du her: https://hjemmetest.remin.no/

Det er ikke lenger slik at alle skal bekrefte positiv hjemmetest med PCR. De som ikke skal ta bekreftende PCR er følgende:

 • personer med 3 vaksinedoser
 • personer med 2 doser og gjennomgått korona de siste 3 mndr 

Øvrige personer med positiv hjemmetest bestiller seg bekreftende PCR på www.c19.no

NB! For hjemmetesten er det en fordel om du tar penselen bak i svelget først, så i begge nesebor. 

Hva gjør du om du er smittet?

1. Du skal i isolasjon

2. Gi beskjed om at du er smittet til kommunen

 • Logg inn på Remin smittesporing og registrere smitte : https://hjemmetest.remin.no/

  Det er viktig at du registrerer detaljer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/barnehage/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?

  Registrere dine nærkontakter
  • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
    
  • Du mottar automatisk svar via SMS med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

3.  Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal i karantene

Gjeldende regler for nærkontakter og smitteisolering: Lenke til FHI

Husstandsmedlemmer (de du bor sammen med) og tilsvarende nære skal teste seg så snart som mulig med hurtigtest, for å se om de allerede er smittet og smitteførende.

Har du smitte i egen husstand, men har fritak fra smittekarantene? Husk å gå i dialog med din arbeidsgiver. Det kan være egne regler/tiltak som gjelder for din arbeidsplass. Dette er spesielt viktig dersom du jobber innen helse.

4. Varsle dine øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter anbefales testing på dag 3 og 5 etter eksponering. De skal være ekstra oppmerksomme på symptomer i 10 dager og ha lav terskel for re-testing.

Man regnes som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet. Det har vært direkte fysisk kontakt eller kontakten har vært under 2m avstand i mer enn 15 minutter.

Noen, for eksempel bestevenner eller de som har vært på overnattingsbesøk, regnes som tilvarende nære og må følge de samme regler som husstandsmedlemmer.

Er det et barn som er smittet? Da må du huske å varsle skole/sfo/barnehage og evt. ansvarlige knyttet til fritidsaktiviteter.

5. Bestill time til pcr-testing for å verifisere rett testsvar

www.c19.no

NB! Unntak for de med 

 •  3 vaksinedoser som grunnvaksinering
 • 2 doser og gjennomgått korona de siste 3 mnd

For utfyllende informasjon til smittede og nærkontakter:  Lenke til FHI

6. Har du vaksinetime? 

Ring og avbestill. Ta kontakt med Rindal legekontor på 71 66 44 00.

For informasjon om hvis/når du skal ta en ny vaksinedose eller oppfriskningsdose kan du lese her: 

Lenke til FHI

 

-------

Oppdatering 07.01.2022 fra kommunelege Mari Wold

Statusoppdatering korona Rindal uke 1

Denne uken er det registrert ett tilfelle på PCR-test, men dette var kjent for oss fra hurtigtest Vedkommende satt i karantene i lys av å være husstandsmedlem til en av våre tre smitteklynger vi har omtalt siden før julehelgen. Ingen nye er satt i karantene som følge av dette.

Massetesting i forbindelse med oppstart skole og barnehage på nyåret, avdekket ingen smittetilfeller. 

Vaksinering

Denne uken satte vi i underkant av 200 vaksinedoser. Det samme antallet er planlagt neste uke.

Det ser ut til at vi skal klare målet om å tilby oppfriskningsdose til alle > 18 år i løpet av januar/begynnelsen av februar. Det skal fortsatt gå 20 uker mellom dose 2 og 3. 

Framover må vi være beredt på at immuniteten mot koronavirus vil være både i form av vaksinering, og i form av gjennomgått korona.

Nå er det gledelig at vi nærmer oss målet om oppfriskningsdose til alle >18 år, og så gjenstår det å se hvor stor grad sykdomsbyrden utvikler seg når omikron tar over for fullt. Så langt er det høye smittetall nasjonalt, men foreløpig har ikke antallet alvorlige tilfeller og sykehusinnleggelser økt i samme takt.

Vi kommer ikke til å omtale hvert enkelt smittetilfelle framover, med mindre det oppstår større smitteutbrudd, vi mener det er viktig å informere om. 

Dersom det er noen som ikke har vaksinert seg enda, er det ikke for sent. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss på korona@rindal.kommune.no.

 

Oppdatering 30.12.21, fra kommunelege Mari Wold
Denne uken er det registrert 4 nye tilfeller av koronavirus på hurtigtester i Rindal.

Dette er personer som er nærkontakter til våre allerede kjente tilfeller. Disse har vært i karantene, og det er derfor ingen nye nærkontakter til disse tilfellene.

Så langt er det altså ikke dukket opp ny smitte i Rindal, utover de tre smitteklyngene vi hadde før jul. 


Vi legger opp til at ansatte i barnehage og skole og elever får mulighet til å teste seg med antigen hurtigtest hjemme, dagen før de starter på jobb/skole. Dersom noen ønsker å teste sine barnehagebarn før oppstart, vil det også være mulig å få utdelt en hjemmetest til dette.

Tester kan hentes i dag 30/12 mellom kl 11.30 og 12.00 ved teststasjonen i Ringvegen.

De som ikke får mulighet til å hente i dag, kan eventuelt få utdelt på skolen mandag 3/1. 

 

Oppdatering 23.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Åpningstider på koronatelefonen i Rindal Kommune i jula:

Fra julaften t.o.m 2.nyttårsdag, klokken 12.00-18.00  

Testing av skolebarn og ansatte på Rindal Skole:

Vi oppfordrer alle skolebarn og ansatte til å ta en antigen-hurtigtest før oppstart med skole/SFO. Dette for å forhindre potensiell smittespredning på skole etter oppstart. 

Har du ikke tester liggende hjemme kan du hente hurtigtester på teststasjon (Ringvegen 1) mandag 27/12-21 og torsdag 30/12-21 mellom klokken 11.30 - 12.00. Minner om at du ved positiv hurtigtest tar kontakt med koronatelefonen på 906 48 781

Oppdatering 17.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Smittesituasjonen.

Det er registrert til sammen 10 positive koronatester i Rindal de siste sju dagene. Det er så langt registrert tre adskilte smitteklynger, uavhengige av hverandre. Tidlig testing og karantenesetting gjør at faren for smitte utover de aktuelle familiene er redusert.

Vaksinering.

I går, torsdag ble det satt over to hundre vaksinedoser på Helsetunet i Rindal.  759 personer er vaksinert med tredje dose. Det er så langt i pandemien satt 4042 vaksinedoser av helsepersonell i Rindal kommune.

-De aller fleste over 45 år får tilbud om tredje vaksinedose innen første uka i januar, og vi er dermed i rute med at alle over 45 år skal få tilbud om tredje vaksinedose innen midten av januar. Det er gledelig at uvaksinerte nå tar kontakt for å ta første vaksinedose, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Koronaeposten.

Om noen ønsker å ta første eller andre dose med koronavaksine, oppfordres de til å melde seg med kontaktopplysninger på koronaeposten:  korona@rindal.kommune.no

Smittevernereglene.

Alle oppfordres til å følge smittevernreglene og til å redusere antall nærkontakter, slik at vi kan redusere faren for smittespredning inn mot jula.

Mons Otnes

Kommunedirektør

-----

Oppdatering 16.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Øvre Rindal barnehage.

Det er så langt ikke bekreftet flere tilfeller med positiv koronatest knyttet til smitten som har vært ved Øvre Rindal barnehage. Det er som tidligere to voksne og tre barn i tilknytning til barnehagen som har avlagt positive prøver.

Annen smitte.

Det er avlagt tre positive hurtigtester i Rindal i går. De som har testet positivt og de som er definert som nærkontakter er varslet og er satt i karantene. -Så langt er det begrenset fare for videre spredning ut ifra disse tilfellene, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Smittevern.

Vi oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene og til å begrense antall nærkontakter for å redusere faren for smitte.

---

Oppdatert 14.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Koronasmitte ved Øvre Rindal barnehage.

Det er så langt påvist koronasmitte hos to barn og to voksne med tilknytning til Øvre Rindal barnehage.

Svar på tester så langt viser at det ikke er omikron-varianten som er gjeldende ved smittetilfellene knyttet til barnehagen. Det er gjennomført omfattende PCR-testing. Det ventes svar på testene i løpet av kvelden og morgendagen.  -Barn og voksne som var eksponert for smitte, kan ikke møte i barnehagen før det er avlagt negativ koronaprøve, sier kommuneoverlege Mari Wold. Ytterligere informasjon blir gitt til foreldre og foresatte.

Gult nivå fra onsdag 15. desember

Skoler og barnehager blir satt i gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra og med onsdag 15. desember. Hovedtrekkene ved gult nivå er at Ingen syke eller de med symptomer på luftveisinfeksjoner skal møte på skole eller barnehage. Det innføres også kontaktreduserende tiltak.

Elever, foreldre og foresatte får informasjon om hva gult nivå innebærer.

Det innføres gult nivå også på kommunehuset. Hovedtrekkene ved gult nivå er at ingen syke eller de med symptomer på luftveisinfeksjoner skal møte på arbeid. Det er pålegg om utstrakt bruk av hjemmekontor, så publikum oppfordres til å ta telefonisk kontakt med kommunen for å gjøre avtaler med ansatte på kommunehuset.

----

Oppdatert 13.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Øvre Rindal barnehage med redusert tilbud tirsdag 14. desember

Tirsdag 14 desember blir det gitt tilbud om å komme i barnehagen for barn som ikke er i karantene grunnet koronasmitte. Da det fortsatt ikke kan utelukkes at det er omikron-varianten som er gjeldene, vurderes det av kommuneoverlegen slik at det er tiltak etter omikronregelverket som gjelder. Foresatte til barn som kan møte i barnehagen blir varslet.

Det er ventet svar på om det er omikron-varianten i løpet av morgendagen.

Så langt er det to barn og en voksen i tilknytning til barnehagen som har avlagt positiv koronatest.

Mer informasjon om situasjonen rundt Øvre Rindal barnehage kommer tirsdag kveld.

-----

Oppdatert 12.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Påvist to smittede ved Øvre Rindal barnehage.

I løpet av helga har enda et barn ved Øre Rindal barnehage fått påvist koronasmitte ved hurtigtest.

Det er så langt påvist koronasmitte hos to barn ved barnehagen.

Det kan fortsatt ikke avvises at det er Omikronvarianten som er årsaken til smitten, derfor gås det bredt ut med testing og karantene for nærkontakter. Det forventes svar på tirsdag om det er Omikronvarianten som er aktuell i dette smittetilfellet.

Øvre Rindal barnehage stengt mandag 13. desember

Da det foreløpig ikke kan utelukkes at det er smitte av Omikron -varianten, blir barnehagen stengt mandag 13. desember. Dette i henhold til Smittevernloven og Omikronregelverket.

Mer informasjon om situasjonen rundt Øvre Rindal barnehage kommer mandag kveld.

------

Oppdatert 11.12.21, fra kommunedirektør Mons Otnes

Påvist koronasmitte ved Øvre Rindal barnehage.

Det er ved hurtigtest påvist koronasmitte på et barn ved Øvre Rindal barnehage like før helga.

Ansatte og foreldre ved barnehagen er varslet om situasjonen. Det antas at det er smitte fra en reise utenfor regionen. Det er utført hurtigtesting av nærkontakter, og de er så langt negative.

-For å avgrense og hindre videre spredning er det gått bredt ut med testing og karantene av mulige nærkontakter, sier kommuneoverlege Mari Wold. Svar på PCR tester ventes mandag kveld.

Øvre Rindal barnehage stengt mandag 13. desember

Da det foreløpig ikke kan utelukkes at det er smitte av Omikron -varianten, blir barnehagen stengt mandag 13. desember. Dette i henhold til Smittevernloven og Omikronregelverket.

Mer informasjon om situasjonen rundt Øvre Rindal barnehage kommer søndag kveld.

-----

Oppdatert 11.12.21, fra kommuneoverlege Mari Wold

I uke 49 har vi hatt ett tilfelle av korona. Dette var kjent nærkontakt, og det har ikke dukket opp nye smittetilfeller som følge av dette så langt. Ingen ytterligere personer er satt i karantene, og vi har ikke hatt mistanke om Omikronsmitte.

Slik situasjonen i Rindal er nå, har vi god kontroll og oversikt. 

Jeg vil berømme innbyggerne for deres innsats når det gjelder å følge koronarestriksjonene. 

De siste ukene har vi hatt en stor oppslutning rundt 3.dose og såkalt oppfriskningsdose. Alle > 65 år har enten fått sin 3.dose, eller fått tilbud om sin 3.dose. Det samme gjelder de >45 år og alle >18 år med risikofaktorer, der det har gått minst 5 mndr fra dose 2. De siste 2 ukene er det satt rundt 400 koronavaksiner, og det er veldig bra.

Den 16/12 er siste ordinære vaksinedag før jul. Neste mulighet blir 6/1-2022. 

Om du ikke har fått time enda, men er i målgruppen, send e-post til korona@rindal.kommune.no
NB! Det skal ha gått minst 5 mndr fra 2.dose. Dersom du har gjennomgått korona, gjelder egne regler, se lenken under.

Dersom noen har spørsmål rundt koronavaksine generelt, anbefales å lese på https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Oppdatert 02.12.21, fra kommuneoverlege Mari Wold:

Kommuner i Trøndelag har oppdaget smitte etter besøk på lanbruksmesse i Lillestrøm sist helg. Noen kommuner har fått smitte knyttet til et arrangement der flere trønderkommuners innbyggere sannsynligvis har deltatt. Vi anbefaler at lokale messedeltakere tester seg med hurtigtest så raskt som mulig. Dersom denne er positiv, meldes fra til hjemmetjenestens vakttelefon 916 51 877

Oppdatert 02.12.21, fra kommuneoverlege Mari Wold:

I lys av økende smitte, og i tråd med nasjonale anbefalinger, innføres nå en anbefaling i Rindals helsetjeneste. 

Alle som kommer på time eller besøk anbefales munnbind. Ansatte anbefales å bruke munnbind ved tett pasientkontakt. Dette gjelder uansett om du er fullvaksinert eller ikke, men gjelder ikke for barn < 12 år.

Anbefalingen trer i kraft fra 2/12.

Oppdatert 02.12.21, fra kommuneoverlege Mari Wold:

Info om oppfriskningsdose

I tråd med nasjonale anbefalinger, er vi godt i gang med oppfriskningsdoser.

Vi har nå gitt et tilbud til alle over 45 år og de med risikofaktorer >18 år der det har gått 6 (-5) mndr fra dose 2. Siste dag med vaksinering før jul er 16/12. 

Vi kommer til å sette opp nye dager i januar, enten 6. eller 13. januar, for de som ikke har mulighet før jul.

Ta kontakt med oss på korona@rindal.kommune.no, dersom du er i målgruppen (over 45 år og de med risikofaktorer >18 år der det har gått 6 (-5) mndr fra dose 2) og ikke har mottatt sms om time til vaksinering.

 

Oppdatert 01.12.21, fra kommuneoverlege Mari Wold:

"Vi har fått bekreftet to nye smittetilfeller denne uken. Det er to voksne personer. Så langt er det ingen sikker sammenheng mellom disse tilfellene. Smittested er ukjent, men trolig etter besøk i en annen kommune. Nærkontakter har så langt testet negativt, men er satt i testregime. Vi kan ikke utelukke at det vil komme flere tilfeller. 

Jeg vil igjen minne om at det er svært høyt smittetrykk i Norge, og ber alle om å ikke reise for mye rundt nå. Hold deg hjemme, og test deg om du er syk, og gjenta testen etter 1-2 dager. Hurtigtestene slår ikke ut før det er høyt virusnivå i nesen. Nå når det er så mye smitte rundt oss, er sannsynligheten desto høyere for at det er Covid."

 

Oppdatert 18.11.21:

Nytt koronatilfelle.

Vi har fått ett nytt koronatilfelle bekreftet med PCR i går. Dette var kjent for oss, da det var testet positivt på hurtigtest tidligere, og det var kjent nærkontakt av tidligere smittet. Nærkontakter er testet, og det er så langt ikke påvist flere tilfeller. 

Noen har kanskje observert at det står to nye på VG sin statistikk for i går. Det ene av disse kjenner jeg ikke til. Det kan være noen som bor et annet sted, men er folkeregistrert i Rindal.

Informasjon om og oppfordring til koronavaksinering

Vi har kommet i gang med dose 3 til helsepersonell og de >65 år. 

Hvis du ikke har fått time og er >65 år, og det har gått minst 5 mndr (tidligere 6 mndr) fra dose 2, ber vi deg om å ringe Rindal legekontor, eller send e-post til korona@rindal.kommune.no.

Dette gjelder også om du enda ikke har vaksinert deg.

For å klare å redusere antallet som blir smittet og sykehusinnlagt framover, er det viktig at så mange som mulig lar seg vaksinere. Helsetjenesten i hele landet er svært presset, og det merker vi også godt lokalt. 

Råd og oppfordringer i tiden framover

Selv om det er lite/ingen føringer for samfunnet nå, er det fortsatt viktig å være forsiktig.

Presset på helsetjenester og økt sykefravær i flere sektorer, gjør hverdagen utfordrende. Det er derfor helt nødvendig at koronapandemien og øvrige luftveisinfeksjoner, ikke fortsetter å skyte i været.

Vi går nå en tid i møte med mye sosialt, og det har lenge vært utsatt, slik at mange kanskje har sett ekstra fram til årets julebordsesong. Vis hensyn, hold deg til dine faste nærkontakter, hold deg hjemme når du er syk, og test deg!

Jeg vil avslutte med en oppfordring til å handle lokalt! Rindal har mye flott å by på av lokale nisjebutikker, kafeer og næringsliv!

----

En statusoppdatering på antall smittende uke 45:

I uke 45 var det totalt 3 smittede i Rindal. Alle er smittet i annen kommune. Alle disse tre er uavhengige tilfeller. For to av tilfellene er ingen mistanke om videre smitte.

Vi jobber med testing av nærkontakter fra det 3.tilfelle, og det kan ikke utelukkes at det vil komme flere tilfeller.

Alle som har påbegynnende luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme, og oppfordres til å ta en koronatest.

Smittetrenden i Norge er stigende og flere legges inn på sykehus.

Kommunen har et stort antall hurtigtester tilgjengelig som vi ønsker å dele ut til innbyggerne. 
Testen oppbevares i hjemmet og brukes ved behov. Alle oppfordres derfor til å skaffe seg hurtigtest før du eller en annen i familien får luftveisinfeksjon.

 • Barnefamilier får utdelt hurtigtester i barnehagen eller skolen. 
 • Andre kan få utdelt hurtigtest ved oppmøte på legekontoret eller kommunehuset i åpningstida.

 

Syke personer skal IKKE møte opp selv for å hente hurtigtester. Da må du få noen andre til å hente for deg.

Trondheim kommune har laget en film som viser hvordan du tar hurtigtest hjemme.

Se video

Trondheim kommune har laget en film som viser hvordan du tar hurtigtest hjemme.

Se video

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner?

Informasjon fra FHI

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist Covid-19?

Flytskjema hva du bør gjøre

-----------