Nattopphold

Nattopphold ved Rindal helsetun med oppfølging og tilsyn på natt, ut fra dine behov.

Hvem kan få tilbudet?

Den som har rett til hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap 2-1a 2. ledd.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk nattopphold

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250
Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mobil 916 51 877

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal