Hvor mye koster det?

For pleie- og omsorgstjenestene er det fastsatt egne satser for brukerbetaling i form av egenbetalinger. Kommunestyret vedtar gjeldende satser for Rindal kommune i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjettet.

Link:

 

Egenbetaling for 2021 (PDF, 103 kB)