Hvor mye koster det?

For pleie- og omsorgstjenestene er det fastsatt egne satser for brukerbetaling i form av egenbetalinger. Kommunestyret vedtar gjeldende satser for Rindal kommune i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjettet. 

Lenke til informasjon om egenbetaling: