Smittevern og vaksinering

Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått  tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet var november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV- vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 fikk uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også tilbud om gratis HPV- vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp  innen utgangen av 2018.

Ta kontakt med helsesøster Eli Sellie ved spørsmål eller dersom du ønsker vaksine.

Det er mulig å foreta et søk på www.minevaksiner.no hvis det er noen uklarheter rundt tidligere vaksiner.

Mer informasjon om HPV og HPV- vaksine på folkehelseinstittuttets nettsider: www.fhi.no/hpv-vaksine

Kontaktinformasjon

Eli Sellie
Ledende helsesøster
E-post
Mobil 905 48 157

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse:
Sjukeheimsvegen 6