Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig i dagliglivet.

Målgruppen er mennesker i alle aldre og livsfaser.

Tiltak blir iverksatt og utført på den arena som er naturlig og til det beste for den enkelte (skole, barnehage, helsestasjon, i hjemmet, på institusjon eller i våre fysioterapilokaler).

Både kommunalt ansatt og privatpraktiserende tar imot henvisning til fysioterapibehandling. Kommunal fysioterapeut deltar i tillegg i forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og på institusjon (Helsetunet).

Nye regler frå 01.01.2017

Alle må nå betale egenandel for behandling uansett diagnose, opptil egenandelstak 2, på 1990,-

Unntaket er barn i alderen 0-16 år, og personer med dokumentert yrkesskade, disse har rett til gratis fysioterapi.

Undersøkelse og kartlegging

Vi foretar en grundig undersøkelse for å finne frem til en helhetlig behandlingsplan.
Fysioterapeuten samarbeider med annet helsepersonell og fastlege.

Behandling og trening

I samarbeid med deg velger vi riktig tiltak og behandlingsforløp.
Tiltakene kan bestå av funksjonell trening av styrke og balanse, og/eller trening på hverdagslige aktiviteter som er viktige for deg. Tilbudet kan gis både individuelt og i gruppe.

Rådgivning og veiledning

Rådgivning og veiledning er en sentral del av fysioterapioppfølgingen. Du og dine pårørende tilbys gjerne råd og veiledning. Annet helsepersonell kan også få veiledning.