Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig i dagliglivet.

Målgruppen er mennesker i alle aldre og livsfaser.

Tiltak blir iverksatt og utført på den arena som er naturlig og til det beste for den enkelte (skole, barnehage, helsestasjon, i hjemmet, på institusjon eller i våre fysioterapilokaler).

Både kommunalt ansatt og privatpraktiserende tar imot henvisning til fysioterapibehandling. Kommunal fysioterapeut deltar i tillegg i forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og på institusjon (Helsetunet).

Nye regler frå 01.01.2017

Alle må nå betale egenandel for behandling uansett diagnose, opptil egenandelstak 2, på 1990,-

Unntaket er barn i alderen 0-16 år, og personer med dokumentert yrkesskade, disse har rett til gratis fysioterapi.

Undersøkelse og kartlegging

Vi foretar en grundig undersøkelse for å finne frem til en helhetlig behandlingsplan.
Fysioterapeuten samarbeider med annet helsepersonell og fastlege.

Behandling og trening

I samarbeid med deg velger vi riktig tiltak og behandlingsforløp.
Tiltakene kan bestå av funksjonell trening av styrke og balanse, og/eller trening på hverdagslige aktiviteter som er viktige for deg. Tilbudet kan gis både individuelt og i gruppe.

Rådgivning og veiledning

Rådgivning og veiledning er en sentral del av fysioterapioppfølgingen. Du og dine pårørende tilbys gjerne råd og veiledning. Annet helsepersonell kan også få veiledning.

Kontaktinformasjon

Oda Fjærli Reiten
Fysioterapeut
Mobil 95 93 76 45
Helge Pedersen
Mobil 91 63 03 56

Åpningstider

kl. 08.00 - 16.00