Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få hjelpemidler?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Slik søker du

Man søker om hjelpemidler via NAV, lenke til søknadsskjema

Kommunen kan være behjelpelig med utforming av en søknad om hjelpemiddel, ta kontakt.

Hva koster det?

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra NAV hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting for lån av hjelpemidler.

Artikkelliste