Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren eller pårørende/ verge blir arbeidsleder og påtar seg ansvar for den daglige organiseringen av tjenesten. Innenfor de timer som er tildelt, styrer bruker/arbeidsleder hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider.

Hvem kan få tilbudet?

Personer som tildeles tjenesten må være i stand til å ta arbeidslederrollen eller ha en nærstående person som kan være arbeidsleder.

  1. Personer under 67 år som er tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke, kan kreve å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personen må et har et langvarig tjenestebehov utover 2 år.
  2. Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser, tjenestebehov utover 2 år og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 

Retten til å få organisert tjenester som BPA omfatter ikke

  • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
  • helsehjelp som må utføres av kvalifisert helsepersonell
  • hjelp og bistand i skole og arbeid. NAV har ansvar for å tilby støtteordninger i forbindelse med arbeid og utdanning. https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som tildeles tjenesten må være i stand til å ta arbeidslederrollen eller ha en nærstående person som kan være arbeidsleder.

  1. Personer under 67 år som er tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke, kan kreve å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personen må et har et langvarig tjenestebehov utover 2 år.
  2. Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser, tjenestebehov utover 2 år og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 

Retten til å få organisert tjenester som BPA omfatter ikke

  • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
  • helsehjelp som må utføres av kvalifisert helsepersonell
  • hjelp og bistand i skole og arbeid. NAV har ansvar for å tilby støtteordninger i forbindelse med arbeid og utdanning. https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse.

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

Søknadsfrist

Inntaksmøte har møte på torsdager.

Hva koster det?

Det kan tas egenandel for praktisk bistand i BPA ordningen, men ikke for personrettet bistand (personlig stell) eller avlastning. Kommunen tar egenandel tilsvarende vedtatte satser.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk bo- og miljøtjenesten

Gå til søknadssiden

Artikkelliste